Město připravuje plán revitalizace sídliště Nádražní

Obyvatelé sídliště Nádražní dostali v minulých dnech do schránek anketní lístky dotazující se na jejich názor na život v této lokalitě a náměty na zlepšení veřejného prostoru. Město tak chce získat podklad pro vypracování studie na celkovou modernizaci sídliště. V příštích letech má totiž v plánu postupně investovat do regenerace, která by zahrnovala opravu chodníků, vybudování parkovacích stání, výsadbu nové zeleně, modernizaci veřejného osvětlení, instalaci kvalitního mobiliáře nebo vybudování vzhledných míst pro popelnice.

 

„Město chce v příštích letech usilovat o dotace ze Státního fondu rozvoje bydlení. Abychom měli šanci na její získání je nutné vypracovat projekt regenerace sídliště dle podmínek poskytovatele dotaci, jehož součástí je i anketa. Projektová dokumentace, bude vypracována ve stupni pro stavební povolení. Spolupracovat budeme s architekty, kteří mají za sebou již několik velmi podařených modernizací sídlišť. Očekáváme invenční výsledek, který přinese do území nezpochybnitelnou přidanou hodnotu a který bude respektovat ekonomické možnosti města,“ uvedla místostarostka města Marie Jedličková.

 

Sídliště ze šedesátých a sedmdesátých let by se pak mohlo revitalizovat ve čtyřech etapách. Přesný plán vzejde ze zpracované studie. Architekty nyní zajímá, jak zdejší obyvatelé vnímají prostředí kolem sebe, jaké mají plány v nákupu aut, jízdních kol nebo i domácích mazlíčků. Studie by měla zohlednit i názor obyvatel na chybějící vybavení, budování parkovacích stání nebo spuštění kamerového systému. „Doporučujeme proto všem obyvatelům tohoto sídliště věnovat dotazníku pár minut. Díky tomu pak budeme moci projekt připravit co nejvíce podle přání lidí, kteří zde žijí,“ dodal starosta města Michal Boudný. Dotazy v rámci tohoto projektu můžete konzultovat s Odborem správy majetku, investic a rozvoje.

 

Veronika Slámová