Město Slavkov u Brna – standardizace územního plánu

 

 

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Priorita

Zlepšení výkonu veřejné správy

Název projektu

Město Slavkov u Brna – standardizace územního plánu

Registrační číslo projektu

CZ.06.01.01/00/23_076/0003330

 

 

Popis projektu

Zavedení jednotného standardu je zákonnou povinností. Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 stavebního zákona.

Jednotný standard vybraných částí územního plánu přinese lepší srozumitelnost a porovnatelnost jednotlivých územních plánů, vyšší standardy v organizaci předávání a prezentace dat, jednodušší využitelnost dat v územně analytických podkladech a dalších dokumentech a je základním předpokladem pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování.

 

 

Cíle projektu

Zkvalitnění rozhodování veřejné správy o území pomocí standardizované územně plánovací dokumentace.

 

 

Výsledky projektu

Výstupem projektu bude konvertovaný standardizovaný územní plán města Slavkov u Brna.

 

 

 

 

 

 

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.