Město začalo připravovat projekt na stavbu cyklostezky do Křenovic

Po dokončení cyklostezky do Hodějic se městu otevírá další možnost výstavby cesty pro cyklisty a
in-line bruslaře. Jako nejreálnější byla vyhodnocena 3,3kilometrů dlouhá trasa od mostu u čistírny odpadních vod v ulici U Splavu až do obce Křenovice, kde naváže na stávající asfaltovou cestu. „Vytipovali jsme trasu, která vede co nejvíce po rovině, tak aby byla vhodná zejména pro rekreakční sport a bruslaře. Už jsme začali jednat s majiteli dotčených pozemků – Povodím Moravy a správcem železnice (SŽDC). Příprava takového projektu je dlouhodobou záležitostí. Naším cílem je využít možnosti financování ze stejného fondu z jakého jsme čerpali na stezku do Hodějic. Peníze v něm budou na podobné projekty k dispozici do roku 2027,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Asfaltová stezka povede kolem řeky Litava a dále kolem železnice. Město má nyní za úkol vyprojektovat detailní trasu a zahájit tím potřebná jednání s vlastníky pozemků, dotčených orgánů i správců sítí. Spolupráce bude nutná i s obcí Křenovice, která v současné době připravuje pozemkové úpravy.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/07/Cyklostezka-Slavkov-u-Brna-Křenovice.jpg