Město začalo sanovat dům v Husově ulici

Domu hrozí pád, ministerstvo stále rozhoduje o jeho zpamátnění

Domu v Husově ulici č. 63 hrozí neodvratný pád v nejbližších dnech. Tak zněla výstraha od statika, který zaslal městu upozornění, že pokud neproved ihned nezbytné zajišťovací práce, lze očekávat jeho sesutí. Na místě proto nyní zasahuje odborná firma, která navrtala do země piloty, díky nimž vztyčí 10 rámů zabraňující pád budovy do Husovy ulice. V druhé fázi pak bude nutné zajistit střechu a stropy.

„Bohužel nemůžeme zvolit jiný postup. Již více než rok čekáme na rozhodnutí ministerstva kultury, které prohlásilo dům kulturní památkou a my musíme postupovat v souladu se zákonem, který nám tento postup ukládá. Jeho demolice nebo samovolný pád by byl protizákonný,“ uvedl vedoucí Odboru Správy majetku, investic a rozvoje.

O tom, že dům naproti Zámecké lékárny je ve velmi špatné kondici a je potřeba jej zbourat, informoval stavební úřad již v roce 2015. Od této doby je dům oplocen. Město mělo původně v plánu dům zdemolovat a vybudovat nový objet spolu s využitím sousední proluky. V průběhu řízení však na podnět slavkovského občana vstoupilo do hry ministerstvo kultury. Město vyzvalo k tomu, aby od demolice ustoupilo a vyčkalo na rozhodnutí o dalším postupu.

V únoru 2017 přišlo na radnici z Ministerstva kultury vyrozumění o zahájení řízení o prohlášení měšťanského domu č.p. Husova 63 ve Slavkově u Brna za kulturní památku.

Ve výzvě stavební úřad reagoval na závažné statické závady zjištěné během kontrolní prohlídky: do objektu zatéká, střešní konstrukce je napadena hnilobou, stropní konstrukce vykazuje v důsledku provlhnutí destrukce (průhyby, trhliny, odpadává omítka). Odvod z dešťových žlabů a svodů není žádný, balkon objektu je zcela rozpadlý, obvodové zdivo je provlhlé do výšky 2 metrů. Objekt je evidentně „potrhán“ tzn. staticky narušen. Na zdivu jsou viditelné trhliny.

  1. srpna 2017 proběhla obhlídka objektu pracovníkem Ministerstva kultury. Dle jeho předběžného názoru se jedná o barokní měšťanský dům, objekt významné kulturní hodnoty, který by bylo vhodné zachovat. Město proti tomuto rozhodnutí podalo rozklad. Na základě rozhodnutí ministra kultury byl proces znovu obnoven a nyní město stále čeká na verdikt.