Město začíná vysazovat první stromy na Zelnici. Postupně vznikne „bílá louka“

Zelnice dostává kus přírody. Město letos na podzim začne s první etapou výsadby dubů, které dají základ pro budoucí přírodní park v prostoru mezi valem a silničním obchvatem. Cílem je vytvořit zelený pás a odpočinkovou zónu zejména pro obyvatele nové čtvrti. V budoucnu by zde kromě pěšinek a laviček pod korunami stromů mohlo vzniknout také přírodní dětské nebo workoutové hřiště.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/09/bila-louka-vizual.jpg

Nápad na koncepční ozelenění dnes neutěšené lokality vymyslela zahradní architektka Eva Wagnerová. „Přenést však její myšlenky do reality není tak snadné, jak se mohlo na první pohled zdát. Přestože jde o území, které nutně potřebuje zeleň chránící obyvatele od hluku a prachu z obchvatu, je potřebné zajistit vyjádření mnoha úřadů. Lokalita je totiž v ochranném pásmu silnice I/50 a to výsadbu komplikuje,“ uvedla místostarostka Marie Jedličková.

Centrálním koncepčním prvkem je kruhová pěšina, lemovaná nepravidelnou oboustrannou dosadbou dubů. „Pod stromy, do stínu korun, mohou být později umístěny odpočinkové lavice z kvalitního masivního dřeva. Střed kruhu s průměrem 34 metrů může být mírně prohlouben a vytvoří se přirozený mokřad, nebo periodická tůň, atraktivní pro obojživelníky,“ popisuje architektka Eva Wagnerová v projektu.

Ve vazbě na kruhovou výsadbu dubů jsou navrženy ještě krátké jednodruhové segmenty z domácích typů stromů jilm habrolistý, topol bílý a vrba bílá. Tyto stromy, na rozdíl od dubů poměrně rychle narůstají a v krátké době mohou vytvořit funkční clony od rušné silnice I/50.

Základem nové koncepce se stane: výsadba 168 vzrostlých stromů, dosadba 114 keřových vrb, dosadba popínavých rostlin podél protihlukové stěny. Zásadní bude také výsev lučních rostlin, jako například kopretin a lučních trav. I díky barvě oblíbených květin dostala lokalita pracovní název „bílá louka“.

Projekt také řeší povrch pěších tras, budou většinou vyšlapány v lučním porostu, které budou udržovány pokosem. „Jediným betonovým prvkem bude kruhová linie a několik betových nášlapů, které však osadíme, až nově vysazené stromy zesílí. Podél betonové protihlukové stěny budou dosazeny samopnoucí rostliny.