Meteorologové hledají ochotného kolegu

Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno hledá ochotného spolupracovníka se zájmem o počasí, nejlépe důchodce, pro měření a pozorování ve Slavkově u Brna. Součástí spolupráce může být i umístění strážkoměrné soupravy na volném prostranství (zahrádce apod.). Roční odměna za tuto činnost činí 4477 korun. Pro bližší informace kontaktujte paní Lenku Zezulovou tel, 541 421 042 nebo 737 210 214, e-mail: lenka.zezulova@chmi.cz

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2019/01/meteorologická-stanice.jpg