Místní akční plán vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Město Slavkov u Brna pokračuje úspěšně i ve školním roce 2020/2021 v realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání („MAP“). I přes omezení způsobená aktuální epidemiologickou situací jsme stále aktivně spolupracovali s mateřskými i základními školami v území ORP Slavkov u Brna, stejně jako se zájmovými organizacemi, které se věnují rozvoji a vzdělávání dětí do 15 let věku.

 

Během prvního pololetí aktuálního školního roku se podařilo zrealizoval celkem 45 akcí pro děti, žáky, ale i jejich rodiče, pracovníky pedagogické i nepedagogické. Akcentovali jsme tentokrát hlavně práci v mateřských školách, a to z jednoduchého důvodu: byly otevřeny, a zejména (za což všem jejím pracovnicím a pracovníkům patří upřímné poděkování) přístupny kooperaci s projektem MAP, za dodržování přísných bezpečnostních a zdravotních opatření umožnily uskutečnění prezenční formy aktivit.

 

V mateřských školách jsme se zaměřili na aktivity rozvíjející čtenářskou gramotnost dětí. Celkem 240 dětí a 18 pedagogů z 9 mateřských škol se v 1. pololetí školního roku zúčastnilo zábavně-vzdělávacího programu S robotem do pohádky: Pohádka o Koblížkovi. Děti se seznámily s miniaturními roboty, kteří dokáží sledovat čáru a reagovat na různé příkazy, pod dohledem pedagogů a lektora pracovaly na skupinových úkolech, odezva na akci byla velmi příznivá.

 

Inovativní obsah a zajímavou formu jsme v projektu MAP připravili také ve workshopech, kde byly rozvíjeny polytechnické dovednosti a zručnost dětí. Programu Hřebíčky a kladívko se zúčastnilo celkem 223 dětí, s nimi 22 vyučujících a asistentek z 10 mateřských škol. Svoje úsilí a nadšení prokázali předškoláci, kteří se seznámili s pracovním nářadím a nacvičili za pomocí předpřipravených šablon práci zatloukání a vytahování hřebíků, vytvořili si i vlastní výrobky; výstava výsledných produktů akce završila.

 

Ještě než se definitivně uzavřely základní školy, stihli jsme prezenčně zrealizovat velmi zajímavé workshopy k podpoře rozvoje matematické gramotnosti a logického myšlení. Celkem 168 žáků ze 3 základních škol se zúčastnilo Matematické herny – využívání logických stavebnic a deskových her. Školní družiny z Němčan a Hodějic pak v říjnu 2020 zapojily pod vedením svých vychovatelek dalších 38 dětí. V rámci uvedených akcí byly k dispozici hry Cortex 2, Dixit, Duch, Match Madness, Na křídlech, Osadníci z Katanu, Povolání, Tik tak bum-junior, Ubongo, Zázraky přírody, Zoologic. Stavebnice a hry jsou školám, které o to projevily zájem, v rámci projektového výměnného fondu pomůcek zapůjčeny a mohou jej za metodické podpory MAP samy využívat. Nadále jsou tedy rozvíjeny klíčové kompetence žáků, rozšiřována i jazyková (slovní) zásoba, sociální dovednosti, schopnost a přístup k učení, to však lze kvalitně činit jen formou prezenční.

 

Detaily a aktuality ze všech realizovaných, ale i plánovaných akcí jsou dostupné na www.map-slavkov.cz, na facebooku či na webu města Slavkov u Brna www.slavkov.cz v sekci „rozvoj“. Na jaře 2021 budeme pokračovat v rozvoji klíčových kompetencí dětí a žáků, kooperaci pedagogů, aktivně ale zapojíme i rodiče v rámci workshopů ke kariérnímu plánování žáků základních škol. Se všemi se těšíme na další spolupráci. Projekt MAP je realizován s finanční podporou EU a města Slavkov u Brna pro reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008843.

 

Ing. Richard Podborský, MBA

hlavní manažer projektu