Nabízíme zdarma zeminu

V areálu společnosti AGROZET ZS s.r.o. na ČSA 1081 je možné, po dohodě,  na tel. čísle 605 977 038 odebrat  zeminu ve složení černozem – hnědozem s obsahem cca 10 % kameniva.