Oprava průtahu městem si vyžádala i jednu kuriózní nehodu. Nákladní vůz, který přijel na stavbu v Kollárově ulici vysypat štěrk, nevydržel tíhu objemného a vlhkého materiálu a převrátil se na hřbitovní zeď. Ta váhu monstrózního nákladu nevydržela a prolomila se přesně v místě, kde je vybudované kolumbárium.

„Škoda je odhadnuta na půl milionu korun. Město plánuje opravu nejen poškozené části, ale i celé stěny. Bude objednána v tomto smyslu projektová dokumentace, zajištěna potřebná povolení a oprava by mohla proběhnout během prázdnin. Do této doby bude zbouraná část zajištěna provizorním oplocením,“ vysvětlil vedoucí odboru investic Petr Lokaj.

 

Urny z pobořeného kolumbária jsou dočasně přemístěny ve skladu v areálu Technických služeb. „Žádáme pozůstalé, aby si urny převzali a uložili do svých soukromých prostor do doby vybudování nových urnových míst,“ uvedl ředitel Technických služeb Petr Zvonek.

 

 

 

 

 

 

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }