Nákladní auto plné štěrku zastavila až hřbitovní zeď

Oprava průtahu městem si vyžádala i jednu kuriózní nehodu. Nákladní vůz, který přijel na stavbu v Kollárově ulici vysypat štěrk, nevydržel tíhu objemného a vlhkého materiálu a převrátil se na hřbitovní zeď. Ta váhu monstrózního nákladu nevydržela a prolomila se přesně v místě, kde je vybudované kolumbárium.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/nakladak-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/nakladak-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/nakladak-7.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/nakladak-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/nakladak-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/nakladak-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/04/nakladak-3.jpg

„Škoda je odhadnuta na půl milionu korun. Město plánuje opravu nejen poškozené části, ale i celé stěny. Bude objednána v tomto smyslu projektová dokumentace, zajištěna potřebná povolení a oprava by mohla proběhnout během prázdnin. Do této doby bude zbouraná část zajištěna provizorním oplocením,“ vysvětlil vedoucí odboru investic Petr Lokaj.

 

Urny z pobořeného kolumbária jsou dočasně přemístěny ve skladu v areálu Technických služeb. „Žádáme pozůstalé, aby si urny převzali a uložili do svých soukromých prostor do doby vybudování nových urnových míst,“ uvedl ředitel Technických služeb Petr Zvonek.