Národní rada osob se zdravotním postižením ČR pro občany města Slavkov u Brna

Poradna NRZP ČR v Brně poskytuje osobám se zdravotním postižením, seniorům a pečujícím osobám žijícím ve městě Slavkov u Brna bezplatné odborné sociální poradenství  v oblastech: výběr vhodné sociální služby ve Vašem regionu, konzultace ke smlouvě o poskytování sociální služby, nemocenské a zdravotní pojištění, důchody a důchodové pojištění, příspěvek na péči, dávky státní sociální podpory (například příspěvek na bydlení), dávky pomoci v hmotné nouzi, průkazy osob se zdravotním postižením (TP, ZTP, ZTP/P), problematika zaměstnávání osob se zdravotním postižením, konzultace při výběru kompenzačních pomůcek, omezení svéprávnosti, občanské právo ve vztahu k osobám se zdravotním postižením, dluhové poradenství, problematika bydlení pro OZP, vzdělávání dětí a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Potřebujete pomoci v některé z výše uvedených oblastí? V poradně NRZP ČR jsou Vám k dispozici sociální pracovníci i právník. Poradna sídlí v bezbariérových prostorách dobře dostupných MHD i autem, včetně parkování. Adresa: Cejl 892/32, 602 00 Brno. Email poradnabrno@nrzp.cz, telefon 736 751 214, 542 214 110,  542  214 111, www.nrzp.cz.

 

Kolektiv Poradny NRZP ČR v Brně