Návrh rozpočtu na rok 2021

Návrh rozpočtu na příští rok je připraven. Příští rok je z finančního hlediska dost nejistý. Nevíme, co s ekonomikou udělá COVID19. Otázkou je i to, zda budou v RUD (rozpočtovém určení daní) zohledněny výpadky v příjmech obcí, které souvisejí se změnami zdanění mezd.

Návrh rozpočtu se musel na příjmové stránce vyrovnat se snížením daňových příjmů oproti roku 2019 ve výši 13 mil. Kč. Z tohoto důvodu se šetří na běžných (provozních) výdajích – to se týká rozpočtu TSMS, zámku a chodu městského úřadu. V návrhu rozpočtu jsou uvolněny značné prostředky na investiční akce, jejich rozsah je umožněn zejména tím, že na dorovnání deficitu jsou do rozpočtu zahrnuty i úspory dosažené v minulých letech.

Návrh rozpočtu zahrnuje např. finanční prostředky na realizaci investičních akcí – rekonstrukci vozovky na ulici Malinovského, rekonstrukci střechy a horního patra ZŠ Komenského, výstavbu chodníků a parkovacích stání, která budou přímo navazovat na rekonstrukci průtahu. Opravy by se měl dočkat i povrch komunikace vedoucí k vlakovému nádraží.

Kromě toho jsou v návrhu rozpočtu zařazeny i finance na přípravu rozvojových projektů, které by měly být připraveny, aby město mohlo žádat o dotace, a následně tyto záměry realizovat v dalších letech. Převážně se jedná o dokončení projektových dokumentací k rekonstrukci komunikací ulic Jiráskova, Polní, Havlíčkova, přechodu pro chodce Svojsíkův park – Čelakovského, revitalizace sídliště Nádražní. V oblasti školství jsou to studie na vyřešení nedostatečné kapacity základních škol a také dokončení projektové dokumentace na výstavbu mateřské školy. Nezapomnělo se i na veřejnou architektonickou soutěž na rekonstrukci a dostavbu SC-Bonaparte.

O rozpočtu budou rozhodovat zastupitelé na svém zasedání v pondělí  7. prosince 2020.

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/11/Marie-Jedličková.jpg“ name=“Marie Jedličková“ role=“místostarostka“]

 

[/lsvr_team_member]

 

Návrh rozpočtu na rok 2021
Text tis. Kč
Daňové příjmy 114 038,00
Nedaňové příjmy 27 025,50
Kapitálové příjmy 200,00
Přijaté transfery 31 097,40
příjmy celkem 172 360,90
   
Běžné výdaje 136 877,50
Kapitálové výdaje 94 750,00
Výdaje celkem 231 627,50
   
Financování 59 266,60