Nížkovice – platný územní plán

Úplné znění ÚP Nížkovice po Změně č. 2

s nabytím účinnosti 15.7.2022

Změna č. 2 ÚP Nížkovice

Zastupitelstvo obce Nížkovice  vydalo Změnu č. 2 dne 27.6.2022 s nabytím účinnosti 15.7.2022

Úplné znění ÚP Nížkovice po Změně č. 1

s nabytím účinnosti 3.1.2018

Změna č. 1 ÚP Nížkovice

Zastupitelstvo obce Nížkovice vydalo Změnu č. 1 dne 18.12.2017 s nabytím účinnosti 3.1.2018

ÚP Nížkovice                                                                         

Zastupitelstvo obce Nížkovice  vydalo ÚP dne 12.12.2012 s nabytím účinnosti 29.12.2012