Posílení městské policie a další kroky, které město učinilo v minulém měsíci, mají pozitivní dopad na zklidnění situace s výtržníky. Nejvýraznější vandalové byli i díky městským strážníkům a občanům dopadeni a již se zpovídají státním policistům. Městská policie od května funguje v pětičlenném týmu a díky tomu je schopná nasadit uniformované muže do ulic i v nočních hodinách. Ti proto opakovaně provedli u skupinek mladistvých dechové zkoušky. Dosud se u žádného mladistvého alkohol v dechu neprokázal. Pokud by testy byly pozitivní, znamenalo by to pro dané dítě komplikace v podobě přivolání rodičů, přizvání sociálních pracovnic a odvoz na kontrolu do dětské nemocnice v Brně.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }