Nošení roušky nebo jiné ochrany bude od dnešní půlnoci povinné

Vláda schválila zákaz vycházení bez roušky či jiného zakrytí tváře. Toto opatření začne platit v celé zemi od dnešní půlnoci. Zavádějí se i speciální otvírací hodiny potravin pro seniory. Počínaje čtvrtkem vláda zakázala, aby se v  prodejnách potravin mezi 10. a 12. hodinou pohybovali lidé mladší 65 let. Město Slavkov u Brna vyzývá občany, kteří doma šijí roušky, aby je poskytli svým známým, příbuzným či úřadu, který je bude distribuovat lidem, kteří nemají možnost si roušku sehnat.

Roušky jsou povinné

Vláda

I. zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

II. nařizuje všem osobám, které mají výjimku pro přeshraniční pracovníky (pendlery) omezit pohyb na území České republiky na nezbytně nutné potřeby. Výjimky podle usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 podle bodu:
a) I/b (nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými),
b) I/d (cesty nezbytně nutné k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
c) I/f, druhá část věty (cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých),
d) I/h (pobyt v přírodě nebo parcích)

se na tyto osoby nevztahují

Celé znění krizového opatření ke stažení zde (usnesení č. 247)

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2020/03/otevření-přístavby-ZŠ-Tyršova.png

 

Do obchodů můžou v čase od 10.00 do 12.00 pouze lidé starší 65 let

Vláda
zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

Celé znění krizového opatření ke stažení zde (usnesení č. 249)

Desinfekce nákupních košíků, madel, opěrek sedaček… každou hodinu

Vláda
doporučuje za účelem ochrany veřejného zdraví v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19
1. všem provozovatelům maloobchodních prodejen dezinfikovat nákupní košíky a vozíky po každém použití a kliky nebo madla dveří alespoň jednou za hodinu,
2. všem provozovatelům veřejné dopravy dezinfikovat místa, kterých se lidé často dotýkají (zejména kliky, madla, ovládání dveří, držadla, opěrky sedadel), přinejmenším po každé jízdě.

Celé znění krizového opatření ke stažení zde (usnesení č. 251)