Nová hřbitovní zeď a kolumbárium: klíče od schránek jsou připraveny k vyzvednutí

 Občané se mohou dostavit v nejbližších dnech pro předání přístupových  klíčů od urnových schránek do kanceláře TS. Nájemci, jichž se událost dotkla a mají urnové ostatky dočasně uloženy v areálu technických služeb, si je mohou vyzvednou v pracovních dnech pondělí – pátek od 7,00 do 11,30 hod a v odpoledním čase od 12,30 do 15,00 hod. K případným dotazům jsme vám k dispozici na telefonních číslech:  544 221 302 nebo 544 220 989.