Nové občánky jsme přivítali výsadbou stromů v novém sadu

Mandloň, oskeruše, jeřáb… nejen to jsou stromy, které budou mnoho desítek let připomínat jména nově narozených dětí ve Slavkově u Brna. Slavkov 23. 10. 2021 poprvé přivítal nejmladší děti výsadbou stromů v nově založeném sadě v lokalitě Kozí Hory II, nedaleko cesty na Křenovice. V loňském roce zde místní svaz zahrádkářů vysadil prvních třicet stromů tvořící komunitní sad. Teď přibylo dalších šedesát stromů symbolizující kořeny nových Slavkováků.

Fotogalerie od Radka Lánského zde

Letos i v roce příštím se bude ve výsadbě pokračovat formou výsadby stromů za každé nově narozené dítě. Rodiče, kteří o tuto formu vítání projevili zájem, dostali od města darem nejen samotný strom a místo pro zasazení. Sazenici si mohli ozdobit pamětní cedulkou se jménem svého potomka. V letošním roce kvůli koronavirové pauze město přivítalo občánky, kteří se narodili v roce 2020, některé dokonce na konci roku 2019. Další vlnu výsadby radnice plánuje uskutečnit na jaře.

„Bylo nám opravdu velmi líto, že v posledním roce jsme nemohli přivítat naše nové občánky. Proto když jsme se zamýšleli nad tím, jak se k této tradici opět vrátit, napadlo nás spojit tuto společenskou akci se smysluplným poselstvím. Rodiče tak získají pro své dítě nejen „strom“, ale i cíl svých vycházek s dcerkou nebo synem. Mohou sledovat a vnímat, jak dítě i strom rostou a jakou péči potřebují. Našemu městu zas bude tento nový kus zeleně po mnoho let připomínat životy a osudy místních obyvatel …,“ komentoval akci starosta města, Michal Boudný.

Vítání občánků v novém sadu se neobešlo bez spolupráce a aktivního zapojení místních obyvatel. Základní organizaci zahrádkářů Slavkov u Brna děkujeme za pomoc s výběrem stromů, vykolíkování sadu a odbornou konzultaci. Jmenovitě patří dík panu Vladimíru Lužovi a panu Jiřímu Matyáši. Technické zázemí poskytly Technické služby. Výrobu nerezových cedulek a dopravu stromků zajistila společnost LIKO-S. Akci pořádá město Slavkov u Brna.

V případě vašeho zájmu o zapojení se do další vlny výsadby za nově narozené děti s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna kontaktujte matriku – paní Lenku Elznerovou: lenka.elznerova@slavkov.cz