Noví zastupitelé se poprvé sešli. Starostou města je Michal Boudný

Slavkov u Brna má po komunálních volbách staronové vedení. Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání zvolili do funkce starosty Michala Boudného z hnutí PRO Slavkov u Brna, který bude vést město již třetí volební období. Místostarostkou města je Marie Jedličková (KDU – ČSL). Zastupitelé také jmenovali uvolněnou radní pro komunikaci a kulturu Veroniku Slámovou (Starostové a nezávislí). Do rady města byli zvoleni také Jana Bangová (PRO Slavkov u Brna) Petr Jeřábek z hnutí Starostové a nezávislí.

První schůze se zúčastnilo 14 členů (jeden byl řádně omluven). Zastupitelstvo města odráží výsledky podzimních obecních voleb. Nejvíce mandátů má hnutí PRO Slavkov u Brna (5), následují Nestraníci (2), KDU-ČSL (2), ODS (2), STAN (2), Moderní město Moravy (1) a SPD (1).

Koaliční smlouva byla podepsána mezi uskupeními PRO Slavkov u Brna, KDU-ČSL a hnutím Starostové a nezávislí. V patnáctičlenném zastupitelstvu tak zasedají v devítičlenné sestavě.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19192-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/0D7A6664-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/0D7A6659-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/0D7A6650-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/0D7A6649-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/0D7A6624-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19630-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19625-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19586-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19568-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19431-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19426-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19418-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19385-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19338-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19331-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19328-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19321-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19312-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19304-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19280-scaled.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/JSS19251-scaled.jpg

„Spolupráce s lidmi z těchto subjektů bude zaručovat našemu městu kontinuitu v přípravách a zdárném dokončení nemalých projektů. Zároveň však zastupitelstvo i radu města čeká výrazná personální obměna, díky které se může diskuze o směřování města oživit o nové pohledy, “ uvedl staronový starosta Michal Boudný.

V programovém prohlášení koalice se zástupci shodli na nutnosti výstavby svazkové školy pro 540 dětí nebo realizaci alternativního řešení. Město pak má šanci dotáhnout projekty z velké části financované z dotací jako je přístavba mateřské školy, poldru Zlatá Hora, revitalizace sídliště Nádražní nebo cyklostezky do Křenovic. Koaliční partneři se také shodují v přístupu ke změně územního plánu v rozvojových oblastech ve východní části města. Prioritou je také další oprava ulic a zahájení rekonstrukce Koláčkova náměstí. Partneři se také zavázali ke zlepšování komunikace, digitalizaci úřadu a větší participaci občanů.

„Oblastí a projektů, na kterých jsme se shodli, je velká řada. Vždy však bude důležité zajistit jejich financování. To bude samozřejmě s výhledem na příští nejisté období v oblasti cen energií velmi citlivá problematika. Prioritou příštích měsíců proto bude zvládnout provoz města – škol, zámku, veřejného osvětlení, vytápění, atd. K tomu nám pomůže i vznikající energetická koncepce řešící nejen možné úspory, ale i smysluplné a návratné energetické projekty,“ potvrdila Marie Jedličková (KDU-ČSL), která by se měla i nadále v pozici místostarostky věnovat zejména oblasti financí a školství. Hnutí Starostové a nezávislí budou garanty pro správu majetku, kulturu, cestovní ruch a marketing města.

Uvolněná radní Veronika Slámová bude i nadále tiskovou mluvčí na částečný úvazek. Zákonnou odměnu bude pobírat v poloviční výši tak, aby její působení nemělo dopad na stávající rozpočet města (Odměna je stanovena ve výši jejího dosavadního platu).

Zastupitelé města pro období 2022 – 2026

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/10/0D7A6590-scaled.jpg

Zleva: Mgr. Vladimír Soukop (Nestraníci), Adam Janek (ODS), Ing. Hynek Charvat (KDU-ČSL), Ing. Marie Jedličková ((KDU-ČSL), Mgr. Přemysl Jeřábek (Nestraníci), Bc. Elvíra Patáková, MBA (Pro Slavkov u Brna), Ing. Ivan Charvát (ODS), Bc. Michal Boudný (Pro Slavkov u Brna), Bc. Veronika Slámová (STAN), Jan Ehrenberger (SPD),  Mgr. Petr Jeřábek (STAN), Mgr. Vladislava Kulhánková (Moderní město Moravy), Mgr. Jana Bangová (Pro Slavkov u Brna), Vendula Andrlová (Pro Slavkov u Brna). Omluven: Mgr. Bc. Radek Zemánek (Pro Slavkov u Brna)