Novinky z živnostenského úřadu

 

  1. Vstup do paušálního daňového režimu

Od letošního roku se mohou podnikatelé v rámci podání učiněného na živnostenském úřadě prostřednictvím jednotného registračního formuláře přihlásit mimo jiné i ke vstupu do paušálního daňového režimu.

Aktivní podnikatel může do paušálního daňového režimu vstoupit pouze na přelomu daňových období a musí příslušné oznámení učinit do 10. 1. roku, ve kterém bude daňový paušál využívat. Z hlediska daňového zákona je aktivním podnikatelem takový podnikatel, který má alespoň jednu živnost v živnostenském rejstříku aktivní a nic na tom nemění ani oznámení o přerušení samostatné výdělečné činnosti na jiných orgánech státní správy jako je ČSSZ a ZP.

V průběhu kalendářního roku je možné se přihlásit ke vstupu do paušálního daňového režimu jen v případě vstupu do podnikání nebo v případě, že měl podnikatel přerušené provozování všech živností a alespoň u jedné přerušení končí.

 

  1. Evidence uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR

Podnikatelé – OSVČ, kteří hodlají být u úřadu práce evidováni jako uchazeči o zaměstnání, podle platné legislativy nemusí mít u živnostenského řadu přerušenou živnost, ale musí mít doklad vystavený Okresní správou sociálního zabezpečení o době podnikání.

S ohledem na skutečnosti uvedené v bodě 1. doporučujeme podnikatelům zvážit ohlášení přerušení provozování živnosti u živnostenského úřadu. Pokud přerušení neohlásí, zůstávají z hlediska daňových zákonů aktivním podnikatelem.

 

Oddělení ŽÚ