Nový školní rok zahájen! ZŠ Tyršova přivítala žáky v nové přístavbě

Nový školní rok byl zahájen! A na některé žáky čekal i dárek v podobě nových tříd na Základní škole Tyršova.

Šest nových učeben se zázemím vzniklo v přístavbě, jež se začala budovat letos na jaře. Stavba žákům a učitelům zvýší zejména komfort. Přestože škola díky tomu pojme o téměř polovinu více žáků než doposud, neznamená to, že se ve škole nyní pohybuje o 180 dětí více než loni. Nové třídy umožní organizovat dělenou výuku tak, aby alespoň v nejnutnějších případech mohly být vytvořeny specializované skupiny pro obory jako je chemie, fyzika, výtvarná výchova apod. V budoucnu se také počítá s rozšířením kapacit pro první stupeň.

„Přeji všem žákům, ať mají na základní školu ty nejlepší vzpomínky. Bez ohledu na to, zda budou sedět ve zcela nových lavicích, či nikoli,“ vzkázal při zahájení starosta Michal Boudný.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/09/ZŠ-Tyršova-nový-školní-rok-a-přístavba-11.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/09/ZŠ-Tyršova-nový-školní-rok-a-přístavba-10.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/09/ZŠ-Tyršova-nový-školní-rok-a-přístavba-9.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/09/ZŠ-Tyršova-nový-školní-rok-a-přístavba-8.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/09/ZŠ-Tyršova-nový-školní-rok-a-přístavba-7.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/09/ZŠ-Tyršova-nový-školní-rok-a-přístavba-13.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/09/ZŠ-Tyršova-nový-školní-rok-a-přístavba-12.jpg

Škola nezískala pouze více prostoru, ale stala se také otevřenou budovou pro děti s pohybovými vadami nebo na vozíčku. Novinkou je totiž i výtah, který umožní lépe začlenit handicapované žáky.

V dnešních dnech jsou otevřeny první dvě třídy ve třetím patře, další budou následovat do konce měsíce září.

Přístavba Základní školy Tyršova byla spolufinancovaná z rozpočtu Ministerstva školství a Města Slavkov u Brna.