Sdružení a svazky

Město Slavkov u Brna je členem následujících sdružení a společností

Ždánický les a Politaví

Mikroregion Ždánický les a Politaví je dobrovolný svazek 27 obcí ležících v oblasti východního Brněnska, na pomezí Hanáckého Slovácka a Hané.

www.politavi.cz

Euroregion Pomoraví

Euroregion Pomoraví pomáhá obcím podporovat jejich zájmy vytvářením vhodných podmínek pro přeshraniční spolupráci a pomáhá jim na regionální úrovni v oblastech, které jsou podporovány Evropskou unií.

Euroregion Pomoraví je partnerem pro přeshraniční spolupráci s Rakouskem a Slovenskem.

www.euroregion-pomoravi.cz 

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice

Tento svazek byl založen v roce 2021 „za účelem plnění úkolů v oblasti školství, zejména pak výstavby a provozu nové základní školy a následné plnění úkolů v oblasti školství, zejména zajišťování podmínek povinné školní docházky dětí, a to především dětí s místem trvalého pobytu na území členských obcí.“

Svazek tvoří obce Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany, Slavkov u Brna a Vážany nad Litavou

www.dso-kounic.cz

Slavkovské bojiště – Austerlitz

Zájmové sdružení právnických osob

Předmětem činnosti je na základě získaných dotací propagovat Slavkovské bojiště, organizovat propagační a výroční akce a spolupracovat se všemi podobně orientovanými organizacemi, společnostmi a spolky.

Mohyla míru – Austerlitz, o.p.s.

obecně prospěšná společnost

Mohyla míru – Austerlitz o.p.s. je obecně prospěšná společnost se sídlem ve Šlapanicích a jejím cílem je regionální rozvoj obecně. Hlavními obecně prospěšnými činnostmi jsou dokumentace stavu kulturních a uměleckých památek památkové zóny Slavkovského bojiště, vytváření a využívání zdrojů ve prospěch kulturních, krajinných a uměleckých památek ležících na tomto území, pomoc k jejich záchraně, ochraně a udržování. Společnost sdružuje celkem 18 obcí a byla založena v roce 1999.

 

Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.

Je společností provozující vodovody a kanalizace s čistírnami odpadních vod na území okresu Vyškov, včetně dalších služeb s vodním hospodářstvím spojených.

www.vakvyskov.cz

Respono, a.s.

RESPONO, a.s. je regionální společnost, která svými zkušenostmi a kompetentností zaručuje zodpovědné nakládání s odpady. V současné době provádí komplexní služby v odpadovém hospodářství pro 96 obcí a měst, což představuje svozovou oblast téměř 102 tis. obyvatel.

www.respono.cz