O tom, že město potřebuje novou školu, není pochyb. Pokud nebudeme jednotní, předběhnou nás jiní

Stavět novou školu nebo nestavět? Je lepší postavit devítiletku na „zelené louce“ za autobusovým nádražím, nebo raději investovat do rozšíření stávajících škol. A jak s tím souvisí výstavba nové mateřské školy? A kdy bude stát? Nejen o tom jsme si povídali se starostou města Michalem Boudným a Marií Jedličkovou, místostarostkou, která se ve Slavkově stará mimo jiné i o oblast školství.

V posledních měsících jsme si vyslechli několik představ o tom, jak by měla vypadat nová škola a jak vyřešit napjatou situaci v našich dvou školách. Pojďme se ale vrátit na začátek. Proč se bavíme o nutnosti výstavby nové školy? A kdy by vůbec měla fungovat tak, abychom nemuseli odmítat ve velkém děti z okolních obcí nebo dokonce i ty slavkovské?

Marie Jedličková: Máte pravdu, že nikdo, kdo zná alespoň trochu základní demografická čísla, nemůže pochybovat o nutnosti výstavby nové školy nebo nutnosti rozšíření stávajících budov. Ta čísla jsou bohužel nemilosrdná a nelze je zpochybňovat a je potřeba konat rychle. Tedy alespoň tak rychle, jak to v dnešní době složitého stavebního zákona, dotačních titulů, pravidel svazkové spolupráce… je možné.

Ve Slavkově a okolních spádových obcích počet obyvatel za posledních patnáct let vzrostl o 16 procent. A bohužel tento trend jako samospráva nemůžeme zvrátit. Až se dostaví projekty, které nyní odstartovaly nebo jsou ve stadiu stavebního řízení, tak nás jen ve Slavkově čeká ještě navýšení ze současných 7 045 na cca 8 700 obyvatel. Odborníci nám již spočítali, že v příštích deseti letech budeme potřebovat asi o 500 míst více.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/09/misto-pro-novou-skolu.jpg

 

Už je tedy rozhodnuto, kde a kdy bude stát?

Marie Jedličková: Stále opakujeme, že jsme na začátku příprav. Nicméně si nemůžeme dovolit přešlapovat na jednom místě a proto činíme kroky, které nám zastupitelé napříč politickým spektrem – tedy i opozice – uložili.

Nicméně nezastíráme, že naše představa je výstava nové školy v areálu za autobusovým nádražím. Jde o projekt, který určitě nezačneme stavět do konce tohoto volebního období, tedy podzimu příštího roku. Víme, že jde o náročnou a nákladnou stavbu, do které se bez podpory státu nemůžeme pustit. Nicméně téměř 85procentní podpora ministerstva školství je reálná a jedinečná. Je však důležité vystupovat jednotně a systematicky, protože by nás jiné město mohlo předběhnout.

 

Michal Boudný: Na druhou stranu pro to, aby zde ve střednědobém horizontu skutečně škola mohla stát, máme dvě velmi silné karty: Máme podporu Jihomoravského kraje a zahájili jsme jednání s MŠMT o získání klíčové dotace. Z jednání s MŠMT jednoznačně vyplynula priorita přidělování dotací na výstavby nových svazkových škol.  Nepřímo nám tedy říkají: Podejte si dobře připravený projekt do daných dotačních výzev. Určitě projektujte novou školu. A druhým silným argumentem je také historicky první oficiální spolupráce mezi Slavkovem a okolními obcemi, které se sdružily do Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice. Tento svazek – financovaný všemi zapojenými obcemi, jež mají ze zákona povinnost zajistit svým dětem podmínky pro povinnou školní docházku, by byl také nositelem dotace a hlavně by byl oficiálním zřizovatelem školy, která by tak vyřešila problém celého regionu. Obce by se na výstavbě a provozu finančně podílely.

 

Opravdu to zní jako běh na dlouhou trať s nejistým výsledkem… nebylo by skutečně lepší a rychlejší vystěhovat stávající školku, postavit novou kontejnerovou v blízkosti některého ze sídlišť a v uvolněných prostorách po Zvídálku udělat další třídy ZŠ Komenského?

 

Michal Boudný: Vážím si toho, že do diskuze vstupuje opozice se svým erudovaným pohledem, který jsme samozřejmě podrobili analýze. Nicméně z ní vyplývají trochu jiná čísla, která by bohužel problém, který před námi stojí, neřešil. Jakkoli zní hezky, že vystěhováním Zvídálku by mohlo vzniknout osm nových tříd v budově ZŠ Komenského, tak snadné to není. Navíc principiálně nechceme základní školu Komenského napěchovat dalšími školáky, pro které už nyní není zázemí ideální. Jídelna, kterou využívá i ZŠ Tyršova, družiny, šatny… k tomu musíme myslet na zvýšenou dopravní zátěž, která už nyní je v ranní špičce mnohdy nepříjemná.  A to se nebavím o komplikovanějším řízení školy, anonymnosti nejen mezi dětmi, ale i učiteli… zkrátka pro mě už je nyní kapacita ZŠ Komenského hraniční a představa, že by měla být ještě jednou tak velká mě děsí.

 

Marie Jedličková: Já už jsem si své do Zpravodaje napsala. Nechci naše malé děti připravit o pobyt v unikátním prostředí zámeckého parku a přilehlých alejí. Nechci, aby město vydávalo další peníze na přebudování části budovy zpět na základní školu. Představa, že do našich současných základních škol bude chodit až o 500 dětí víc je pro mě nepřijatelná. Nebude totiž stačit vystěhovat mateřskou školu, bude nutno i ve velkém přistavět „Tyršovku“.

 

Pojďme tedy shrnout, co všechno stávající vedení udělalo pro to, aby měl Slavkov novou školu. A co nás hlavně ještě čeká?

Marie Jedličková: Zastupitelstvo v dubnu letošního roku schválilo jako vhodnou plochu pro umístění nové svazkové školy plochu za autobusovým nádražím.

Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice připravuje architektonickou soutěž, která by měla být v nejbližší době zahájena.

Zástupci Svazku a vedení města navštívili také nově postavenou svazkovou školu v Psárech, aby načerpali zkušenosti s výstavbou a vyvarovali se případných chyb. Ještě nás čeká návštěva školy v Králově Dvoře.

 

 

Aktuálně však rodiče trápí hlavně problém s nedostatkem míst v mateřské škole. V jakém stádiu je nyní příprava rekonstrukce a přístavby školky na Koláčkově náměstí? Jak chce město přetlak ve školce řešit v následujících letech?

Michal Boudný: Město má zpracovanou projektovou dokumentaci pro stavební povolení na přístavbu a rozšíření kapacity MŠ Zvídálek na Koláčkově náměstí. Jeho předmětem je výstavba pavilonu v zahradě pro 50 dětí a nezbytná rekonstrukce stávajícího objektu pro 40 dětí.

Je vydáno stavební povolení na stavbu, nyní probíhá řízení na stavební povolení na parkovací stání a zahajují se práce na zpracování projektu pro provedení stavby. Ten bude sloužit pro podání žádosti o dotaci, která se otevírá v příštím roce.

 

 

Zastupitelé na posledním zasedání schválili také koupi sousedního domu, v jehož zahradě má vzniknout zmiňovaná přístavba. Jaké plány má město s touto budovou? Nemůže její případné začlenění do projektu rozšíření školky vše zbrzdit?

Marie Jedličková: O nákup této budovy jsme měli zájem již před pár lety, tehdy se nám podařilo koupit jen zahradu, na které bude stát již zmiňovaný nový pavilon. Nyní tedy kupujeme zbývající část. Díky tomu se nabízí možnost rozšířit v další etapě kapacitu mateřské školy ještě o 40 až 50 míst. To bude ale samostatný projekt, který bude na současnou přístavbu navazovat. V žádném případě ji nezbrzdí.

 

[lsvr_alert_message type=“info“ closable=“no“]

Obce zapojené do Dobrovolného svazku obcí Dr. Václava Kounice

Heršpice, Hodějice, Kobeřice u Brna, Nížkovice, Němčany, Slavkov u Brna, Vážany nad Litavou

[/lsvr_alert_message]

 

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2016/12/Václav-Robert-Kounic.jpg“]

 

[/lsvr_team_member]

[lsvr_alert_message type=“success“ closable=“no“]

Proč svazek Dr. Kounice?

Václav Robert z Kounic, byl jedním z posledních majitelů slavkovského zámku, český politik a patron brněnské vysoké školy (pozdější Masarykovy univerzity). Stávající budova rektorátu na Žerotínově náměstí v Brně byla rodovým majetkem české větve Kouniců, kterou univerzitě věnoval hrabě na své svatbě. Díky jeho aktivitě a mecenášství se podařilo také vystavět studentské koleje pod Kraví horou, dodnes nazývané Kaunicovy. JUDr. Václav Kounic žil poslední léta svého života na zámku ve Slavkově. Zemřel 14. října 1913.

[/lsvr_alert_message]