O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Starosta města Slavkov u Brna Bc. Michal B o u d n ý , podle § 15, odst. 1 zákona číslo 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:

dne 20. 10. 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

dne 21. 10. 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR:

ve volebním okrsku č. 1 je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 64 (obřadní síň) pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu : B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část čp.: 829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923, 959, 1170-1172, 11781180, 1220-1226, Kaunicova, Komenského náměstí, Lidická, Malčevského, Malinovského, Na golfovém hřišti, Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557, 561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev. č. 1.

ve volebním okrsku č. 2 je místnost pro hlasování v budově Městského úřadu, Palackého náměstí čp. 65, 1. patro (zasedací místnost), pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu: Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí, Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova, Špitálská, U Synagogy, Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, Zelnice II, Zelnice III.

ve volebním okrsku č. 3 je místnost pro hlasování na Základní škole Tyršova ulice čp. 997, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu: Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.: 300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371 –376, 378, 384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468, 469, 471-474, 478, 485, 487, 490, 494, 498, 500, 529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1461-1648, Mánesova, Na Vyhlídce, Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná, Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131-133, 208, 303, 345, 346, 348, 363, 424, 427, 428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 486, 500, 503, 547, 567, 603, 655, 674, 826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016, 1025, 1034, 1085, 1094 -1126, 1224, 1249, 1289, 1290, ev.č. 306, Větrná, Zlatá Hora část čp.: 271, 272, 277, 291, 292, 293, 294, 295, 337, 377, 1227-1242, 1466, 1467, 1541
ve volebním okrsku č. 4 je místnost pro hlasování na Základní škole Komenského náměstí čp. 495 – nová budova, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu: Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.: 1243-1246, 1348-1376.

ve volebním okrsku č. 5 je místnost pro hlasování v Domě pečovatelské služby, Polní ulice čp. 1444, II. patro, místnost Klubu důchodců, pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu: Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště Nádražní, Topolová, U Splavu, U Vily.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství občana České republiky /platným občanským průkazem nebo cestovním pasem/.

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR hlasovací lístky do místa trvalého pobytu. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Ve Slavkově u Brna, dne 18.09.2017

Bc. Michal B o u d n ý v.r. starosta města

oznámení o době a místě konání voleb do PSP ČR

 

Datum sejmutí: 23.10.2017