Od června si můžete koupit známky na popelnice. Nezapomeňte zaplatit poplatek za psa.

MÍSTNÍ POLATEK ZE PSŮ

Finanční odbor Městského úřadu ve Slavkově u Brna připomíná občanům, kteří dosud nesplnili poplatkovou povinnost a nezaplatili místní poplatek ze psů, že dle platné Obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místních poplatcích je poplatek splatný nejpozději do 30. června 2021.

 

Sazba poplatku ze psa na území města činí na rok 2021:

  • za prvního psa 250,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 375,- Kč

 

Sazba poplatku ze psa, jehož vlastníkem je osoba starší 65 let, činí ročně:

  • za prvního psa 200,- Kč
  • za druhého a každého dalšího psa 300,- Kč

 

Dále upozorňujeme občany na povinnost ohlásit správci poplatku jakékoli změny týkající se stanovení výše poplatku do 15ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Jedná se zejména o odhlášení psa nebo změnu majitele.

 

Prodej známek na popelnice na druhé pololetí

 

Upozorňujeme občany, že od 1. 6. bude zahájen prodej známek na popelnice na II. pololetí. Platbu je možné provést buď v hotovosti, nebo platební kartou na pokladně městského úřadu, Palackého nám. 65.

 

Cena známek na druhé pololetí

 

1 000 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za týden
(Typ “A”)

750  Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za 2 týdny (Typ “C”)

650 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 110 l se svozem 1x za měsíc (Typ “M”)

9 400 Kč za sběrnou nádobu na směsný odpad o objemu 1100 l (kontejner) se svozem 1x za týden.

 

Provozní doba pokladny

Pondělí 7:30 – 17:00*
Úterý 8:00 – 13:00*
Středa 7:30 – 17:00*
Čtvrtek 8:00 – 13:00*
Pátek zavřeno
Polední pauza: 11.30 – 12.30