Od Nového roku se změní systém platby za odpad. Platbu proveďte až od února

Nový systém již nevyžaduje známky na popelnice, platit se bude za každého občana. Poplatek budete moci uhradit elektronicky.

Město chystá od Nového roku velkou změnu v systému platby za odpad. Dosavadní systém úhrady formou nákupu známky na popelnici končí. Ve městě platí nová vyhláška, která již mnoho let platí ve většině měst a obcí v České republice a stanovuje roční úhradu za každého občana, který má ve městě Slavkov u Brna přihlášené trvalé bydliště.

Výše poplatku byla stanovena na 700 korun na kalendářní rok. Platbu uhraďte od února 2022.

Děti do 18 let budou mít úlevu 50 %, zaplatí 350 korun. Povinnost zaplatit 700 korun mají také majitelé bytu, domu nebo chaty, kde není nikdo hlášený.

Úhrada samotného poplatku bude velmi jednoduchá. Město od 1. února spustí na svých stránkách www.slavkov.cz  odkaz elektronickou platební bránu, která je součástí nově vznikajícího Portálu občana. Poplatek tak uhradíte velmi podobně, jako jste zvyklí z e-shopů nebo systému na koupi elektronické dálniční známky. Bude stačit zadat rodné číslo daného poplatníka. Pak už se vám ukáže výše požadované platby včetně variabilního symbolu a okamžitá možnost úhrady poplatku buď platební kartou, nebo prostřednictvím mobilu přes QR kód. Upozorňujeme, že poplatek bude nutno platit za každého poplatníka zvlášť.

Občané, kteří preferují úhradu na přepážce pokladny městského úřadu, tak mohou učinit i nadále. Elektronická platba vám ale ušetří čas strávený ve frontě.

Stejně jako poplatek za odpadové hospodářství budete moci uhradit i poplatek za psa. Pokud ještě psa nemáte zaregistrovaného, pak je nutné na úřad poslat (stačí oscanovaný) formulář Přiznání k místnímu poplatku ze psů. Poté vám bude vygenerován variabilní symbol pro platbu. Majitelé psů, kteří mají již psa ohlášeného, budou moci postupovat i zadáním rodného čísla občana, na kterého je pes přihlášen.

Poplatek za psa i nadále činí 250 korun za rok za jednoho psa (v případě invalidních, starobních a vdovských poživatelů 200 korun). Za každého dalšího psa je poplatek stanovený na 375 korun (případně 300 korun). Elektronický systém vždy ukáže přesnou částku, kterou má daný poplatník uhradit.

 

kompletní vyhláška ke stažení zde
https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2021/10/Novinky-v-platbe-za-svoz-odpadu-1.jpg

Leták ke stáhnutí

 

Nejčastější otázky k platbě za odpadové hospodářství

Vlastním dům ve Slavkově a trvalé bydliště mám v jiné obci. V ní platím komunál a teď mám platit ještě ve Slavkově. Musím si kvůli tomu změnit trvalé bydliště? Nechci platit za svoz odpadu dvakrát…

Principem vyhlášky, která začne platit od Nového roku, je rovnice: občan s trvalým bydlištěm ve Slavkově u Brna platí 700 Kč/ případně dítě 350 Kč. Dále poplatek 700 Kč je povinen uhradit majitel nemovitosti – bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. Bohužel neumíme ovlivnit, jak přesně jsou stanoveny vyhlášky za platbu komunálního odpadu v jiných obcích. Většina z nich však má stanoveny velmi podobná pravidla pro úhradu tohoto místního poplatku.

 

V domě máme přihlášených 8 osob. To mám za všechny platit poplatek? Doteď mi stačilo uhradit za všechny jednu/dvě popelnice.

Principem je, že každý poplatník je nyní sám zodpovědný za úhradu poplatku. Takže město již nekontroluje, zda zaplatila daná domácnost, ale zda zaplatil konkrétní člověk (poplatník). Je také důležité si uvědomit, že tento poplatek není poplatkem za svoz popelnic, ale za fungování odpadového hospodářství jako celku – tedy hradí se z něj fungování svozu tříděného odpadu, bioodpadu, provoz kompostárny, sběrného dvora, likvidace nebezpečného odpadu atd.

Nechce se mi poplatek uhradit. Přihlásím si trvalé bydliště na městský úřad.

Pokud pomineme, že proces přihlášení trvalého bydliště na adresu městského úřadu není jednoduchou záležitostí, stejně se povinnosti platby za odpad nevyhnete. Rozhodující je totiž trvalé bydliště ve městě. Povinnost se vztahuje i na občany s úřední adresou.

Jak bude probíhat svoz odpadu v chatové oblasti?

Bohužel do chatové oblasti skutečně popelářský vůz nebude moci zajíždět. Pro majitele chat bude určen jeden velkoobjemový kontejner u sběrného dvora, kam budou moci svůj komunální odpad odkládat.

Kdo má platit a kolik?

Každý občan, který má ve Slavkově u Brna trvalé bydliště, bude mít povinnost od února 2022 do května 2022 uhradit poplatek ve výši 700 Kč nebo 350 korun, pokud se jedná o dítě od 1 do 18 roku. Dále má povinnost uhradit poplatek 700 Kč vlastník nemovitosti zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená k trvalému pobytu žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Z placení poplatku jsou osvobozeni: 

  • děti, které se narodí v daném kalendářním roce. (například, pokud se narodí v březnu 2022, celý rok neplatí a povinnost úhrady je od roku 2023)
  • děti umístěné v zařízení ústavní péče na základě rozhodnutí soudu.
  • občané v domovech pro zdravotně postižené osoby nebo seniory, domovech se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení.
  • vězni

Kde a jak mám poplatek zaplatit?

Platba bude možná na pokladně městského úřadu (vnitroblok v budově Policie ČR) nebo od 1. února 2022 elektronicky na stránkách www.slavkov.cz v sekci Portál občana, který se v současnosti připravuje.

Můžu uhradit poplatek za celou svou rodinu?

Ano můžete, ale každou platbu budete muset provést zvlášť a to buď zadáním variabilního symbolu, nebo rodného čísla každého plátce zvlášť.

Bydlím v nájmu nebo obecním bytě a dosud jsem měl úhradu za odpad v rozpisu plateb. Jak mám postupovat od Nového roku?

Máte-li v bytě trvalé bydliště, nebude již tato platba od 1. 1. 2022 v rozpisu plateb a úhradu si musí každý zajistit individuálně. V ostatních případech bude upravena nájemní smlouva.

Co se stane, když nezaplatím, nebo uhradím poplatek později?

Možnost úhrady bude od února do konce května. Po tomto období může správce zvýšit poplatek až na trojnásobek. Neuhrazený poplatek bude poplatníkovi vyměřen platebním výměrem a následně vymáhán daňovou exekucí.

Kolik dnes stojí město systém odpadového hospodářství?

Slavkov u Brna kromě svozu komunálního odpadu a svozu tříděného odpadu zajišťuje také svoz zeleného odpadu (biologicky rozložitelného odpadu), nebezpečného a objemného. K tomu provozuje ještě kompostárnu a platí náklady na provoz sběrného dvora. Náklady na fungování tohoto systému se šplhají do výše téměř 8,2 milionu korun ročně. Příjmy, které má dosud město z prodeje známek na popelnice, činí cca 3,9 milionu korun. Další cca 1 milion korun získá jako odměnu za třídění a dalších 111 tisíc korun za zpětný odběr. Dosavadní příjmy tedy činily cca 5 milionů korun. Zbytek nákladů na odpadové hospodářství, tedy téměř třetina, je dotovaný městem. Nový systém úhrady počítá s podobným příjmem jako dosud. Je však velmi důležité, aby si město udrželo i kvalitní systém třídění odpadu, za který získává odměny, a ty pak jsou důležitou složkou pro zlevnění systému.