Od pondělí začínáme prodávat známky na popelnice

Známky na popelnice a poplatek ze psů můžete uhradit od 8. ledna 2018 na pokladně městského úřadu. Přepážku naleznete opět v prostorách budovy městského úřadu Palackého 65 v přízemí.

V prodeji budou opět týdenní, čtrnáctidenní a měsíční známky na popelnice o objemu 110 litrů.

Na pokladně můžete uhradit také poplatek za psa. V základní sazbě za prvního psa majitel hradí 250 Kč, za druhého a každého dalšího pak 375 Kč. Starobní a další důchodci mají nárok na slevu. Při první registraci psa majitel obdrží k poplatku i známku.

Pokladna města je vybavena platebním terminálem, takže kromě platby v hotovosti můžete poplatky hradit platební kartou.

Poplatky za svoz komunálního odpadu (známky na popelnice)

Týdenní

1.800,- Kč/ rok (typ A)
Svoz každý týden

Čtrnáctidenní

1.400,- Kč/ rok (Typ C)
svoz jednou za dva týdny

Měsíční

1.200,-Kč/ rok (typ M)
Svoz jednou za měsíc

Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách v termínech

a)      v termínu do 31. 1. za první pololetí daného kalendářního roku,
b)      v termínu do 31. 7. za druhé pololetí daného kalendářního roku.