Od první dubna můžete podávat své nápady pro zlepšení Slavkova

V dubnu spouštíme první fázi takzvaného participativního rozpočtu. Po dobu 30 dnů můžete nahrávat své projekty do platformy, kterou naleznete na stránkách www.nasslavkov.cz . Nosit je také můžete v papírové podobě na Infocentrum pod zámkem.

Jak na to?

klikněte na www.nasslavkov.cz

 1. Předkladatelem musí být obyvatel Slavkova u Brna starší 15 let.
 2. Registrujte se do systému – vpravo nahoře – vyplňte jméno, příjmení, e-mailovou adresu a zadejte heslo. Potvrďte registraci
 3. Přihlaste se do systému – vstupte do kategorie „moje návrhy“ a vložte svůj projekt do kategorie „participativní projekty“
 4. Projekt musí obsahovat požadované informace jako je identifikace předkladatele, název návrhu, předpokládaný rozpočet, stručný popis návrhu, přínos návrhu, umístění návrhu, doplňující situační nákres, fotodokumentace apod. Rozpočet projektu musí být doložitelný (cenová nabídka, rozpočet podobného projektu z jiného města apod.) a nesmí překročit částku 500 tis. korun.

PRAVIDLA PRO NÁVRH

 • Návrh musí být veřejně prospěšný.
 • Doba realizace nesmí být delší než 12 měsíců.
 • Projekt nemíří do bytového fondu města.
 • Projekt musí být realizován na pozemcích a nemovitostech ve vlastnictví města Slavkov u Brna.
  Kontrola pozemků na stránkách: www.slavkov.cz – rozvoj – majetková mapa města
 • Návrh musí respektovat územní, strategický plán města, předpisy a další závazné dokumenty města
 • Návrh nesmí propagovat produkty, služby, činnosti nebo stanoviska komerčního, náboženského nebo politického charakteru. Vylučuje se návrh s rasistickým či jinak nenávistným charakterem.
 • Odhadované náklady na návrh nesmí přesáhnout 500 tis. Kč vč. DPH.
 • Realizovaný projekt musí být přístupný všem občanům (přístupnost však nemusí být garantována 24 hodin denně)

 

 

HARMONOGRAM 2024

 1. – 30. dubna 2024 podávání návrhů
 2. – 15. května hodnocení projektů
 3. – 30. června hlasování
 4. července vyhlášení vítězů a zahájení realizace

 

KONZULTAČNÍ DNY

10. a 17. 4. 2024, Konzultační dny určené pro informování občanů jak vypracovat a podat návrh – žádáme o rezervaci termínu na adrese veronika.slamova@slavkov.cz

O způsobu hlasování budeme informovat v dalším čísle nebo se podívejte na stránky www.nasslavkov.cz