Od února vydáváme občanům popelnice na zelený odpad

Pět set kusů nových hnědých popelnic na bioodpad jsou od těchto dní složeny v areálu technických služeb. Pracovníci je budou vydávat v měsíci únoru zdarma Slavkovanům, kteří si podali žádost na městském úřadě. Ještě stále máte šanci si o popelnici zažádat.

„Přestože registrace probíhala v loňském roce, ještě stále máte šanci si o popelnici zažádat. Stačí přinést žádost na podatelnu městského úřadu,“ informoval starosta města Michal Boudný. Občané v loňském roce mohli žádat i o kompostéry. Pět stovek kompostérů se však bude vydávat až v další vlně – tedy cca. na konci června.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/popelnice-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/popelnice-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/popelnice-7.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/popelnice-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/popelnice-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/popelnice-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/01/popelnice-3.jpg

Hnědé popelnice a kompostéry nejsou vše, o co mohou občané zažádat. Technické služby díky poskytnuté dotaci z Operačního programu životního prostředí mají v plánu navýšení počtu maloobjemových kontejnerů. „Na požádání nabízíme také celoroční individuální přistavení malých, případně i velkých kontejnerů,“ připomněl ředitel Technických služeb Petr Zvonek. Slavkov u Brna tak potvrzuje, že v oblasti recyklace biologicky rozložitelného odpadu patří ke špičce českých měst a obcí.

Žádost ke stažení zde

Na další podrobnosti jsme se zeptali ředitele Technických služeb města Slavkov u Brna Petra Zvonka.

Kdy a kde se budou nádoby na biologicky rozložitelný odpad vydávat a co k tomu budu potřebovat?

Občané, kteří mají zájem o nádobu na bioodpad, si musí podat žádost na podatelně městského úřadu. Na základě poskytnutých údajů pak vytvoříme dohodu o bezplatné zápůjčce, kterou žadatel podepíše při převzetí nádoby. Nádoby budeme vydávat v měsíci únoru v úředních dnech pondělí a středa v termínech: 5.2., 7.2., 12.2., 14.2., 19.2., 21.2., 26.2., 28.2.2018 od 13:00 do 17:00 hodin v areálu provozovny Technických služeb na ulici Československé armády 1676.

 

Můžu zažádat o více popelnic nebo o popelnici i kompostér zároveň?

Záměrem je vybavit slavkovské domácnosti nádobou nebo kompostérem. Žádosti stále přijímáme a v tuto chvíli si tak rodiny mohou vypůjčit jak na „popelnici“, tak i kompostér zároveň.

 

Za dlouhodobé vypůjčení popelnice ani kompostéru nemusí občané platit. Jak je to se svozem?

Díky tomu, že se nám podařilo získat více než dvoumilionovou dotaci z Operačního fondu Životní prostředí (se spoluúčastí města cca 370 tis. Kč pozn. red.), můžeme nabídnout občanům výpůjčku nádoby zdarma. Za zbylé peníze jsme zakoupili další kontejnery nebo nový štěpkovač. Podobně je to i v případě kompostérů, na které zase získal dotaci dobrovolný svazek obcí Žďánický les a Politaví. Svoz, likvidace a výdej kompostu bude i nadále pro občany našeho města zajišťován zdarma.

 

Vypadá to, že Slavkov u Brna bude z pohledu systému likvidace biologického odpadu velmi dobře vybaven…

Bezplatný svoz biologicky rozložitelného odpadu, notabene v takové míře, není ve všech městech obvyklý. Vždyť povinnost zajistit systém likvidace zeleného odpadu platí pro obce teprve dva roky a ve Slavkově u Brna jej provádíme již téměř deset let. Bohužel ale ani to nestačí na to, aby se v našem městě stále neobjevovaly nevzhledné hromady listí, odpadu ze zahrádek apod. Přitom ukládání biologicky rozložitelného odpadu mimo sběrné nádoby představuje porušení obecně závazné vyhlášky, za kterou hrozí pokuta až do výše 50 000 korun, která se po opakovaném porušení může stupňovat… Doufám, že tak masivní rozšíření nádob a kontejnerů pomůže tento nešvar vymýtit bez nutnosti tyto pokuty vymáhat…

 

Kdy začne svoz biologického odpadu?

Svozová sezóna těchto nádob tradičně začíná začátkem dubna s předpokládaným ukončením do konce října, a to každý lichý týden. Samozřejmě se ale přizpůsobujeme počasí.