V návaznosti na ukončení platnosti bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30.03.2020 ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy stanovuji:

pracoviště Czech POINT na podatelně Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, poskytuje služby veřejnosti v provozní době v pracovní dny od 8 do 13 hodin v termínech individuálně předem dohodnutých na telefonním čísle 544 121 111 nebo e-mailové adrese mesto@meuslavkov.cz.

Při provozu Czech POINTu budou ve zvýšené míře zajištěna mimořádná opatření týkající se zejména dezinfekce kanceláře podatelny, minimálního odstupu klientů a počtu současně přítomných osob.

Mgr. Bohuslav Fiala v. r.

tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna

Opatření-07_04_20-Czech POINT

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }