Opatření k provozu kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT) v prostorách MěÚ Slavkov u Brna

V návaznosti na ukončení platnosti bodu I/3 mimořádného opatření ze dne 30.03.2020 ve vztahu ke kontaktním místům veřejné správy stanovuji:

pracoviště Czech POINT na podatelně Městského úřadu Slavkov u Brna, Palackého nám. 260, poskytuje služby veřejnosti v provozní době v pracovní dny od 8 do 13 hodin v termínech individuálně předem dohodnutých na telefonním čísle 544 121 111 nebo e-mailové adrese mesto@meuslavkov.cz.

Při provozu Czech POINTu budou ve zvýšené míře zajištěna mimořádná opatření týkající se zejména dezinfekce kanceláře podatelny, minimálního odstupu klientů a počtu současně přítomných osob.

Mgr. Bohuslav Fiala v. r.

tajemník Městského úřadu Slavkov u Brna

Opatření-07_04_20-Czech POINT