Informace pro občany při volání záchranné služby

Informace pro občany v případě přivolání záchranné služby: občané by měli mít již nasazené ústenky, jak obyvatelé domu s nimiž záchranáři přijdou do styku, tak pokud možno pacient. V případě že občané nemají dostatek ústenek, omezit komunikaci se záchranáři na jednu vyčleněnou/vybranou osobu v domě, která bude podávat/dostávat  informace o pacientovi. Pokud je nařízena karanténa, tuto skutečnost hlásit posádce ihned při prvním kontaktu se záchranáři, nejlépe již při volání na číslo 155.