Informace pro občany v případě přivolání záchranné služby: občané by měli mít již nasazené ústenky, jak obyvatelé domu s nimiž záchranáři přijdou do styku, tak pokud možno pacient. V případě že občané nemají dostatek ústenek, omezit komunikaci se záchranáři na jednu vyčleněnou/vybranou osobu v domě, která bude podávat/dostávat  informace o pacientovi. Pokud je nařízena karanténa, tuto skutečnost hlásit posádce ihned při prvním kontaktu se záchranáři, nejlépe již při volání na číslo 155.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }