Od 10.12.2018 do 21.12.2018 bude Ředitelství silnic a dálnic provádět opravu povrchu vozovky na ulici ČSA a Špitálská.

Oprava bude prováděna z důvodu poškození při vedení objízdné trasy přes město při opravách obchvatu. Opravovaná bude pouze strana vozovky, po které byla vedena objízdná trasa. To znamená pravý jízdní pruh při výjezdu z města na Brno. Doprava bude svedena do jednoho jízdního pruhu a bude řízena semafory. Jedná se o dva úseky. První úsek je na ulici ČSA od autobusového nádraží po ulici Polní a druhý úsek v délce cca 30 metrů v zatáčce ulic Kollárova a Špitálská. Kvůli této opravě nebude možné vyjet na ulici Špitálská z ulice Brněnská a Zámecká. Doprava v těchto ulicích bude vedena obousměrně a z tohoto důvodu bude v těchto ulicích instalován zákaz stání. V ulici Brněnská se to týká pouze úseku od Koláčkova náměstí po Špitálskou. Oprava každého úseku by při vhodných klimatických podmínkách měla trvat maximálně pět dnů.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }