Organizace komunálních voleb ve Slavkově u Brna

Organizace komunálních voleb ve Slavkově u Brna

Termín

Volby do zastupitelstva města Slavkov u Brna se uskuteční v termínu

v pátek 5. října od 14:00 do 22:00

v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00

Volební místnosti

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/radnice-2.jpg“ name=“volební okrsek č. 1″ role=“obřadní síň v budově Městského úřadu, Palackého č. 64″]

B. Němcové, Bezručova, Bučovická, Dvořákova, Hradební, Husova, Jiráskova část
čp.: 829-830, 835-837, 846-847, 867, 869, 879-880, 923, 959, 1170-1172, 1178-
1180, 1220-1226, Kaunicova, Komenského náměstí, Lidická, Malčevského,
Malinovského, Na golfovém hřišti, Příční, Sadová, Tyršova část čp.: 331, 556, 557,
561, 563, U stadionu, Zahradní, Zborovská, ev. č. 1.

 

 

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/radnice-3.jpg“ name=“volební okrsek č. 2″ role=“zasedací místnost, budova Městského úřadu, Palackého nám. 64″]

Brněnská, Čsl. Červeného Kříže, Dvůr Rybník, Fügnerova, Koláčkovo náměstí,
Kollárova, Křenovická, Lomená, Nerudova, Palackého náměstí, Pustá, Slovákova,
Špitálská, U Synagogy, Úzká, Za Branou, Zámecká, Zelnice I, Zelnice II, Zelnice III.

 

[/lsvr_team_member]

 

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/10/zš-tyršova.jpg“ name=“volební okrsek č. 3″ role=“ZŠ Tyršova č. 997″]

Čapkova, Čelakovského, Jiráskova část čp.: 300, 350, 355, 356, 360, 366, 367, 371
–376, 378, 384, 401-403, 405,413, 442, 450, 464, 465, 468, 469, 471-474, 478, 485,
487, 490, 494, 498, 500, 529, 565, 566, 599, 610, 616, 690, 691, 1461-1648,
Mánesova, Na Vyhlídce, Pod Oborou, Pod Vinohrady, Purkyňova, Slunečná,
Sušilova, Tylova, Tyršova část čp.: 131-133, 208, 303, 345, 346, 348, 363, 424, 427,
428, 430, 445, 446, 449, 457, 459, 466, 475, 479, 486, 500, 503, 547, 567, 603, 655,
674, 826, 881, 882, 920, 977, 999, 1011-1016, 1025, 1034, 1085, 1094 -1126, 1224,
1249, 1289, 1290, ev.č. 306, Větrná, Zlatá Hora část čp.: 271, 272, 277, 291, 292,
293, 294, 295, 337, 377, 1227-1242, 1466, 1467, 1541, 1707.

[/lsvr_team_member]

 

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/10/zš-komenského.jpg“ name=“volební okrsek č. 4″ role=“ZŠ Komenského č. 495 – nová budova“]

Havlíčkova, Krátká, Okružní, Slovanská, Smetanova, U Mlýna, Zlatá Hora část čp.:
1243-1246, 1348-1376.

[/lsvr_team_member]

 

[lsvr_team_member portrait=“https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/10/dům-s-pečovatelskou-službou.jpg“ name=“volební okrsek č. 5″ role=“Dům s pečovatelskou službou č. 1444″]

Československé armády, Foerstrova, Litavská, Luční, Nádražní, Polní, Sídliště
Nádražní, Topolová, U Splavu, U Vily.

[/lsvr_team_member]

 

Koho volit?

Ve Slavkově u Brna kandiduje 9 politických stran a hnutí

Jednotlivé kandidátní listiny jsou k dispozici zde:

KOMPLETNÍ SEZNAM KANDIDÁTEK

 1. NESTRANÍCI
 2. SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE – TOMIO OKAMURA (SPD)
 3. ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ
 4. OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ STRANA
 5. TOP 09
 6. ANO 2011
 7. KŘESŤANSKÁ A DEMOKRATICKÁ UNIE – ČESKOSLOVENSKÁ STRANA LIDOVÁ
 8. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
 9. KOMUNISTICKÁ STRANA ČECH A MORAVY

Jak volit?

 • hlasovací lístek vám byl doručen do schránky. Pokud se nepodařilo vám lístky doručit, máte možnost si je s předstihem vyzvednout na podatelně městského úřadu (Palackého náměstí 260 – nová budova vedle pošty)
 • hlasovací lístek obdržíte i přímo ve volební místnosti
 • nezapomeňte si vzít občanský průkaz nebo cestovní pas!

 

Jaké máte možnosti při úpravě volebního lístku?

Malé křížky

Volič má tři možnosti, jak může svůj volební lístek upravit. Tou první možností je dávat pouze tzv. malé křížky a volit jen jednotlivé kandidáty. Jim hlas dá, pokud křížkem označí čtvereček u jména každého vybraného kandidáta.

Volič má tolik hlasů, kolik se v dané obci volí zastupitelů, může tedy zakřížkovat právě tolik kandidátů. Ve Slavkově u Brna je to 15.

Když zakřížkujete méně kandidátů, váš hlas bude stejně platný, ale jeho síla bude slabší, protože část svého hlasu nevyužije. Když naopak zakřížkuje více kandidátů, než kolik se volí zastupitelů, bude celý hlasovací lístek neplatný.

Velký křížek

Druhou možností, jak odevzdat svůj hlas, je volit pouze jednu z kandidujících stran (koalic, sdružení nezávislých kandidátů). V takovém případě volič křížkem označí velký čtvereček v záhlaví sloupce vybrané volební strany.

V praxi tímto způsobem dává hlas všem kandidátům vybrané strany. Pokud se tedy v našem případě v obci volí 15 zastupitelů, dá volič „velkým“ křížkem u názvu kandidující strany hlas všem jejím 15 kandidátům. Kdyby ale zakřížkoval dvě nebo více stran, bude jeho hlasovací lístek opět zcela neplatný.

Kombinace křížků

Nejsložitějším způsobem, jak vyjádřit svou voličskou vůli, je varianta, kdy volič zkombinuje „velký“ křížek a „malé“ křížky.  V takovém případě označí „velkým“ křížkem některou z kandidujících stran a vedle toho přidělí „malé“ křížky jednotlivým kandidátům. „Malé“ křížky ale v této situaci může dávat pouze jednotlivým kandidátům z jiných stran, než kterou označil „velkým“ křížkem.

Kombinace „velkého“ křížku s „malými“ totiž v praxi funguje tak, že hlas se připočítá všem kandidátům s „malým“ křížkem a „dále tolika kandidátům označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci“.

To poslední je určitě třeba vysvětlit na příkladu. Pokud se volí 15 zastupitelů a volič například dá „velký“ křížek některé straně a šest křížků „malých“ kandidátům z jiných stran, znamená to, že jeho hlas připadne 6 kandidátům označeným „malým“ křížkem a prvním 9 kandidátům (15 – 6 = 9) ze strany, které dal „velký“ křížek.

zdroj: www.reflex.cz (upraveno)