Asfaltová plocha bývalého areálu RC klubu vedle autobusového nádraží je volně přístupná dětem a mládeži. Po drobných úpravách a úklidu se z místa stal prostor, který můžou využívat zejména děti pro učení a zdokonalování jízdy na kole, skateboardu, in-line bruslí apod. Oplocený areál je k dispozici v době od 8.00 do 20.00. Místo je pod dozorem městské policie. Děkujeme za dodržování pořádku a respektování pravidel.

.row-centered { text-align:center; } .col-centered { display:inline-block; float:none; /* reset the text-align */ text-align:left; /* inline-block space fix */ margin-right:-4px; } table tbody>tr:nth-child(even)>td { background-color: #272727 }