Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva města dne 18. 03. 2019

Zveme vás na 4. zasedání Zastupitelstva města Slavkova u Brna, které se uskuteční dne 18. 03. 2019 od 17:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Slavkov u Brna, Palackého nám. 64, 684 01 Slavkov u Brna.

Program:

  1. Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu
  2. Dotace z programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019
  3. Zpráva o uplatňování územního plánu Slavkov u Brna
  4. Žádost o prodej pozemku parc. č. 681/2 v k. ú. Slavkov u Brna – pan Kuda
  5. Zástupci města na VH Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. a Respono, a. s.
  6. Diskuse
  7. Závěr