Oznámení o veřejném projednání návrhu Změny č. 1 ÚP Nížkovice