Oznámení o vypnutí elektřiny: 16. 4. ulice Čelakovského

Dne 16. 4. 2021
od 08:00 do 15:00

Vypnutá oblast:
část ul. Čelakovského pravá strana od křižovatky s ul. Slovanská po průchod na Zlatou Horu

Oznámení o přerušení dodávky el.energie

Mapa – eon