Oznámení o zveřejnění návrhu Změny č. 4 územního plánu sídelního útvaru Velešovice