Oznámení o zveřejnění rozpočtových opatření v roce 2017

V souladu s ustanovením § 16 odst. 5 z.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění, oznamujeme, že na internetových stránkách města Slavkov u Brna www.slavkov.cz, sekce
Rozpočtová opatření, jsou zveřejněna rozpočtová opatření, kterými byla
provedena změna rozpočtu.

Rozpočtová opatření schválená orgány města budou tímto způsobem zveřejněna po dobu zveřejnění rozpočtu, ke kterému se rozpočtové opatření vztahuje. Do listinné podoby těchto dokumentů je možno nahlédnout na finančním odboru Městského úřadu Slavkov u Brna ve dnech pondělí a středa od 08:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 16:30 hod.

Ing. Jana Mackrlová
vedoucí finančního odboru
Vyvěšeno dne: 10.08.2017

OZNÁMENÍ RO – TRVALÉ