Památník připomene jména padlých Slavkovanů v obou světových válkách

Dvě stě dvacet dva jmen vytesaných do dvou černých žulových kamenů. Tři roky práce hledáním příběhů Slavkovanů, kteří padli ve dvou největších světových konfliktech, které dosud lidstvo zažilo.

V neděli 28. října, v den 100. výročí od založení Československé republiky, bude v prostoru mezi bývalými zámeckými konírnami a chrámem Vzkříšení Páně odhalen památník, který připomene jména slavkovských občanů, kteří doplatili na krutost a nesmyslnost obou světových válek.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/04_Final_vizualizace-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/04_Final_vizualizace-3.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/04_Final_vizualizace-2.jpg

Památník je dílem architekta Jana Snášela a jeho týmu z ateliéru Livingstav. Budou ho tvořit dvě žulové desky z absolutně černé žuly – granit fantasy black. Kamenný blok bude vytěžen v Jihoafrické republice v jednom kuse, kde je jedno z mála světových nalezišť takového druhu kamene. Oddělení na dva bloky a leštění hlavních pohledových ploch proběhne v severní Itálii s následným převozem do České republiky k finálním úpravám.

„Cílem bylo nalézt vhodný kámen, který má ideální strukturu a barvu. Při pohledu zblízka budou vidět jemné stříbrné odlesky, které v celkových pohledech na hmotu splynou. Myšlenka vytvořit jednoduchý a čitelný památník samozřejmě koresponduje s tím, co má památník vyjadřovat – černý granit svým kontrastem a neproniknutelností evokuje smrt a vnímá vážnost, smutek nad zmařenými, válkou strádajícími životy a vyjádření úcty těmto obětem,“ vysvětlil architekt Jan Snášel.

Dva monolitické leštěné bloky budou čnít 2,8 metrů nad zemí. Zapuštěny budou ocelovými trny do železobetonového základu. Prostor kolem památníku bude tvořit drobná světlejší žulová kostka náhodně proložená tmavším odstínem. Struktura předprostoru památníku tak inverzně odráží strukturu použitého kamene, a tím utváří jednotný celek. Ve tvaru kvádrů budou provedeny zářezy připomínající římské číslice I a II – jako označení světových válek. Pod nimi pak budou vypsána jména 222 obětí s datem narození a úmrtí. Na památníku bude vytesán i QR kód, který vás pomocí telefonu odkáže na webové stránky památníku. Tam najdete další podrobné informace. Památník bude nasvícen dvěma reflektory zabudovanými v dlažbě.

„Za jmény se skrývají osudy českých vojáků sloužících v rakouské armádě, legionářů, spoluobčanů židovského původu umučených v koncentračních táborech a popravených politických vězňů. Připomínají i ty, kteří se nedočkali svobody a zemřeli při osvobozování města,“ uvedl slavkovský vydavatel Bedřich Maleček, který jména zkompletoval. Příběhy některých z nich jsou i součástí knihy Slavkov u Brna v době světových válek.

Památník bude instalován na podzim. Až do dne odhalení 28. října bude zahalen. „Našemu městu místo, které připomene hrůzy válek a osudy těch, kterých se dotkly, dosud chybělo. Cením si proto snahy všech, kteří se zasloužili o jeho vznik, a zejména těch, kteří svou prací na pátrání po jménech stovek obětí dali této myšlence obrovský přesah. Odhalení památníku plánujeme symbolicky tak, aby zapadlo do programu připomenutí 100. výročí českého státu. K pietnímu aktu pozveme nejen zástupce vojenských, bezpečnostních a dalších složek státu, ale zejména potomky obětí, jímž touto událostí vzdáme hold,“ doplnil starosta města Michal Boudný.

 

Památník v číslech

2800mm výška
1000mm šířka
120mm tloušťka
2,2 tuny váha obou kvádrů

Termíny realizace památníku

Březen 2018 – vybrání bloku v Jižní Africe
Duben 2018 – opracování v severní Itálii
Květen 2018 – doprava do ČR
Červenec 2018 – příprava pro osazení pomníku
Srpen 2018 – dokončení finální podoby památníku
Září / říjen 2018 osazení na místo