Pietní akt 75. výročí k osvobození města

Ani v tomto čase, kdy není možné se oficiálně shromažďovat, nechceme zapomenout, že před 75. lety bylo naše město a následně celá země osvobozena od nacistické okupace. Obyvatelé Slavkova u Brna si každoročně připomínají u hrobu 16 padlých rudoarmějců v zámeckém parku události spojené s ukončením II. světové války. A nebude tomu jinak ani v tomto významné výročí. Komorní setkání vedení města a dalších představitelů se uskuteční v neděli 26. dubna v 16.00, tedy v den, kdy v našem městě a okolí před 75. lety vrcholily boje za svobodné Československo.

„Přestože jsme měli v plánu mnohem důstojnější a snad i atraktivnější připomínku tohoto významného výročí, musíme respektovat současná opatření minimalizující šíření koronaviru. To nám ale nebrání uspořádat komorní akt spojený s položením věnců a věnování krátké vzpomínky obětem, díky kterým již tolik let žijeme v míru. Dnešní doba možná více než kdy dříve varuje před křehkostí a pomíjivostí svobodného světa. O to více bychom se měli zamýšlet nad tím, jak tento dar získaný od našich předků, neztratit,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Letošní pietní akt se uskuteční bez proslovů, hudebního doprovodu i vojenských salv. Děkujeme všem zúčastněným za dodržování pravidel dvoumetrových rozestupů a nasazených roušek.