Platba poplatku za komunální odpad a místního poplatku ze psů

Známky na popelnice a místní poplatek ze psů je možné uhradit od 7. ledna 2019 na pokladně městského úřadu, Palackého nám. 65 v přízemí. V prodeji jsou opět týdenní, čtrnáctidenní a měsíční známky na popelnice o objemu 110 litrů.

Na pokladně můžete uhradit také poplatek ze psů, který je splatný od 1. ledna do 31. března 2019. V základní sazbě za prvního psa majitel zaplatí 250 Kč, za druhého a každého dalšího pak 375 Kč. Starobní důchodci a držitelé průkazu ZTP/P mají nárok na slevu. Platbu poplatku je možné provést buď v hotovosti nebo platební kartou.

 

Poplatky za svoz komunálního odpadu:

Týdenní – 1800,- Kč/rok (typ A) svoz každý týden

Čtrnáctidenní – 1400,- Kč/rok (Typ C)

svoz jednou za dva týdny

Měsíční – 1200,- Kč/rok (typ M)

svoz jednou za měsíc

 

Poplatek lze uhradit ve dvou splátkách

v termínech:

a) do 31. 1. za první pololetí daného kalendářního roku

b) do 31. 7. za druhé pololetí daného kalendářního roku

 

Pokladna je v těchto dnech mimořádně posílená. Poplatky lze hradit v hotovosti i platební kartou.

Provozní doba pokladny

Pondělí
7:30 – 17:00*

Úterý
8:00 – 13:00*

Středa
7:30 – 17:00*

Čtvrtek
8:00 – 13:00*

Pátek
zavřeno

Polední pauza: 11:30 – 12:30