Po dvou letech skončila ve Slavkově nejnáročnější dopravní stavba. Město propojuje opravená tříkilometrová silnice

Téměř tři kilometry opravené silnice, okružní křižovatka, nové chodníky, veřejné osvětlení. Parkovací stání, upravené křižovatky, ale i nově vybudované přechody pro chodce nebo kanalizační potrubí. Slavkov u Brna udělal slavnostní tečku za jednou z největších dopravních staveb novodobé historie města. Symbolickou pásku přestřihli představitelé kraje, města a dodavatele stavby ve středu 14. prosince.

„Mám obrovskou radost, že tento projekt dospěl ke zdárnému konci. Děkuji dotčeným Slavkovákům za trpělivost. Věřím, že výsledek za všechna ta omezení stojí. V příštím roce nás už čeká jen příjemná práce – spolu se zahradníky se budeme věnovat ozelenění, které bude v duchu již vybudovaných částí,“ uvedl starosta Michal Boudný.

Připomněl, že akce výrazně proměnila širší centrum města – ulice Špitálská, Kollárova, Slovákova, část ČSA, B. Němcové, Lidická a Bučovická. V těchto ulicích jsou nové chodníky, vznikly bezpečné přechody pro chodce, včetně dvou zcela nových (u Penny na Špitálské a u benzinky v Bučovické). Novinkou je také kruhová křižovatka pod náměstím, moderní veřejné osvětlení, parkovací stání, přehledné křížení ulic i úprava inženýrských sítí.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/12/Slavkov_Prutah_034.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2022/12/Slavkov_Prutah_026.jpg

 

 

Rekonstrukce průtahu je společným projektem Jihomoravského kraje a města Slavkov u Brna. Dodavatelem stavby byla společnost IDS Olomouc. Práce začaly na jaře roku 2021 a končí na konci roku 2022. Samotné realizaci předcházela téměř šestiletá příprava. Kompletní oprava silnice III/0501 byla projektem vlastníka komunikace – tedy Jihomoravského kraje. Zbylé stavby (chodníky, veřejné osvětlení, parkovací stání, ozelenění) pak šly na vrub města Slavkov u Brna. Náklady na projekt byly 112 milionů korun, 36 milionů korun šlo z městské pokladny, 76 milionů hradil majitel komunikace – Jihomoravský kraj. 4 miliony korun pak stály projektové práce a ozelenění.

Co všechno vzniklo?

Kompletní oprava tříkilometrové silnice III/0501 včetně povrchu – Špitálská (křižovatka u Penny), Kollárova, Slovákova, ulice ČSA, B. Němcové, Lidická, Bučovická až po připojení na silnici I/50.

Kompletní rekonstrukce chodníků po celé délce silnice.

Nová kruhová křižovatka pod Palackého náměstí s přechody pro chodce.

LED veřejné osvětlení

Odstavné plochy pro auta – ČSA, B. Němcové, ulice Špitálská – téměř v celé délce severní strany, část ulice Kollárova – západní strana, Slovákova – několik míst po obou stranách (zejména u ubytovny), ulice Bučovická – po obou stranách v téměř celé délce (mimo zastávku a vjezdy).

Bezpečné přechody pro chodce a dva zcela nové (Špitálská u Penny a Bučovická u benzinky)

Zpřehlednění křižovatek

 

Symbolickou pásku přestřihli:

Jiří Crha – náměstek hejtmana JMK pro dopravu

Roman Hanák – ředitel Správy a údržby silnic JMK

Michal Boudný – starosta města Slavkov u Brna

Petr Buchta – generální ředitel IDS Olomouc