Počet obyvatel ve Slavkově opět vzrostl

Ve Slavkově u Brna podle údajů interního systému městského úřadu žilo v roce 2020 6836 obyvatel. To je opět více, než tomu bylo v loňském roce. Nově narozených občánků přibylo 81, tedy o tři méně než v roce předchozím. Bohužel kvůli koronavirovým opatřením se nemohlo uskutečnit žádné oficiální vítání na radnici.

Přestože loňský rok nepřál společenským setkáním, uskutečnilo se ve Slavkově u Brna 78 svatebních obřadů, tedy jen o 12 méně než v roce 2019.

V roce 2020 evidovala slavkovská matrika 56 zemřelých občanů. Oproti loňskému roku je to o 13 lidí více. Jedná se tedy o téměř 23procentní nárůst.

Použitá data jsou platná ke konci roku 2020 a 2019 a jsou čerpána z interního systému městského úřadu VERA k datu 31. 12. 2019 a 2020 a mají pouze informační charakter. Data nezohledňují cizince s trvalým pobytem ani občany, kteří ve Slavkově u Brna žijí, ale trvalé bydliště zde nemají přihlášené. Český statistický úřad publikuje uzavřená data z předchozího roku vždy v dubnu.

Podívejte se na další statistické ukazatele našeho města