Poděkování paní Vymazalové za vedení Sboru pro občanské záležitosti

Není to běžný spolek. Naopak – dámy, které vytrvale navštěvují starší občany našeho města a organizují vítání občánků do života – jsou neobyčejně houževnaté a zapálené. Našim občanům již udělaly mnoho radosti, zahnaly smutek i samotu. Za toto všechno patří všem deseti členkám Sboru pro občanské záležitosti velký dík.

Dovolte mi, abych poděkování směřoval dnes jedné konkrétní dámě – paní Miroslavě Vymazalové, která spolek dlouhodobě vedla a vložila do něj mnoho energie. Letos na začátku roku se rozhodla své žezlo z rodinných důvodů předat do dalších, minimálně stejně zapálených, rukou – paní Haně Červinkové. Přeji jí nejen energii a sílu pro konání dobrých skutků, ale zejména pevné zdraví.

Michal Boudný, starosta města

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/sbor-pro-občanské-záležitosti-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/02/sbor-pro-občanské-záležitosti-1.jpg