Poděkování ředitelce školky paní Juráskové

Děkujeme paní ředitelce Evě Juráskové za její dlouholeté působení v řízení Mateřské školy Zvídálek. Do funkce nastoupila v roce 1998 a mateřskou školu řídila 25 let.

Vážíme si jejích skvělých pedagogických a rozhodovacích schopností, díky kterým zvládla zajišťovat každodenní chod školy. Za jejího působení se podařilo vybudovat novou mateřskou školu na Komenského náměstí.

Školu neustále vylepšovala a modernizovala a mateřská škola se stala vyhledávanou vzdělávací institucí s oceněním České školní inspekce „Škola dobré praxe“.

Ve vedení vždy prokazovala uvážlivost, nestrannost a schopnost postavit se za své kolegyně.

Jako člověk byla ke všem empatická, lidská a zásadová a pokud to bylo v jejích silách, snažila se všem vyjít vstříc – dětem, kolegyním i rodičovské veřejnosti.

Její profesionální a lidský přístup ke vzdělávání ve Slavkově bude mít vždy čestné místo.

Nově jmenované ředitelce, paní Dagmar Červinkové přejeme pozitivní energii pro naše nejmenší občánky, pohodový kolektiv a také hodně síly pro zvládnutí nelehkých úkolů, které budou spojeny s výstavbou nového pavilonu a s tím spojené organizace.

Rada města Slavkov u Brna a kolektiv zaměstnanců Mateřské školy Zvídálek.