Pokyny ke svatbám v nouzovém stavu od 22. 10. 2020

Epidemiologická nařízení vlády se týkají také svatebních obřadů.

Svatby jsou povoleny pouze do 10 osob, do tohoto počtu se započítávají i snoubenci, oddávající, matrikář, případně tlumočník. Omezení platí na vnitřní i venkovní svatby. Roušky nejsou povinné.

Kompletní informace naleznete zde:

Pokyn_snatecne_obrady_od22_10_2020