Policie kontroluje parkování i cyklisty ohrožující chodce

Kontrola parkovacích lístků na placených parkovištích, nebo zaměření se na cyklisty ohrožující chodce. Nejen to jsou pravidelné úkoly městské policie.

Po zklidnění dopravy související s opravou obchvatu na silnici I/50 tak strážníci již nemusí každodenně v ranních hodinách řídit dopravu na ulici ČSA a mohou se ještě více zaměřit na přestupky uvnitř města.

Kontrolu uhrazení parkovného provádějí strážníci na Palackého náměstí a na parkovišti v ulici Boženy Němcové. „Upozorňujeme také řidiče, že se na Komenského  náměstí u rohu pošty nachází vodorovné dopravní značení V12c – nepřerušovaná žlutá čára, která znamená zákaz zastavení. Protože v posledních měsících řidiči tento zákaz nerespektují, zaměřili jsme se i na tuto lokalitu a za porušení udělujeme sankce,“ uvedla velitelka Městské policie Radmila Fialová. Městská policie se rovněž zaměřuje na cyklisty, kteří jezdí po chodníku na kole a ohrožují přecházející chodce.

Městská policie od 1. dubna do 20. července 2018 vyřešila 184 přestupků, za které byla uložena sankce 27 700 korun, oznámeno správnímu orgánu bylo 12 přestupků.

Za neplacené parkování na ul. Palackého náměstí a ul. Boženy Němcové uloženo 54 pokut. Deset pokut udělili strážníci za stání na veřejné zeleni na Koláčkově náměstí. Řidiči byli také v téměř padesáti případech pokutováni za vjezd do pěší zóny v ulici Brněnská.

V ulicích bylo odchyceno také deset psů a odstraněn jeden vrak. Na parkovném se za výše uvedené období  vybralo 321 797 korun.