Pomoc ohroženým rodinám v souvislosti s COVID-19

Přinášíme kompletní přehled nadací, institucí a organizací pomáhající rodinám ohrožených aktuální situací.

 

NADACE J&T

 

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU:

·         COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi

·     Žádost ke stažení zde: https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-clovek-v-8165419

 

NADACE TEREZY MAXOVÉ

 • Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí kvůli chudobě a finančním problémům. Z příspěvku je možné hradit např. nájemné, kauci či dluh za dodávky energií. Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí a spolupráce OSPOD.
 • Více informací zde: https://www.nadaceterezymaxove.cz/o-nadaci/novinky/859-Krizovy-fond-pomoci/

 

NADACE LEONTÝNKA

 

 

NADAČNÍ FOND ALBERT

·         Pomoc sociálně ohroženým dětem v době pandemie COVID 19. Pomoc je určena sociálně ohroženým dětem, organizace jako azylové domy, dětské domovy či výchovné ústavy mohou žádat o částku do 20 000 Kč. Albert mezi žadatele rozdělí až 1 000 000 Kč.

 

ČLOVĚK V TÍSNI

 • Dluhové poradenství v důsledku koronavirové krize (dluhy, exekuce)
 • Pomoc v kontaktu s úřady a jinými subjekty státní správy v kontaktu s úřady a jinými subjekty státní správy, se sháněním přijatelného bydlení či zaměstnání, s předškolní přípravou Vašeho dítěte, s doučováním vašeho dítěte, se vším, co souvisí s přestupem na střední školu s tím, aby vaše dítě mělo možnost trávit smysluplně svůj volný čas
 • TEL: 774 392 950 (8.00-18:00hod)
 • Více info zde: https://www.clovekvtisni.cz/dluhove-poradenstvi-reaguje-na-dusledky-koronavirove-krize-lidem-dokazeme-pomoci-i-nyni-6481gp

 

 

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC

 

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU

 • Máte obavy o zdraví sebe a svých blízkých? Máte pocit, že jste na to sami? Ztrácíte se v péči o děti a jejich přípravě do školy? Jste odříznuti od svých blízkých? Potřebujete s něčím poradit, nebo si jen popovídat a své starosti s někým sdílet? Koronavirus změnil životy nás všech. Nejste na to sami, neváhejte nás proto kontaktovat.
 • Telefon: 776 763 176, nebo nám pošlete e-mail na pomoc@ditevkrizi.cz. Jsme Vám k dispozici v těchto časech: Po – St 9,00 – 16,00 hodin, Čt – Pá 9:00 – 14:00 hodin

 

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ

 • Pomoc obětem domácího násilí, jejichž situace se aktuálně může výrazně zhoršit, nabízí Bílý kruh bezpečí. Sociální služby poskytuje v režimu telefonické a písemné komunikace 24 hodin denně naLince pomoci obětem kriminality a domácího násilí.
 • Telefonní číslo: 116 006.

 

DIAKONIE

 • Pomoc všem, kteří těžce nesou stávající situaci, koordinuje také Diakonie ČCE. K dispozici je Celostátní informační linka 242 487 824pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou pomoc. Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých organizací v celé republice najdete na webu diakonie.czDiakonie také provozuje bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro ty, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují podporu.

 

PROFEM

 

ROSA

 • Centrum ROSArozšiřuje nabídku odborného poradenství po telefonu. V pracovních dnech mezi 9 – 18 hodinou nabízí poradenství na telefonní lince 739 709 764 nebo SOS lince 602 246 102. Lze využít také internetové poradenství prostřednictvím formuláře na rosa-os.cz a www.rosacentrum.cz. Dotazy lze psát i na mail poradna@rosa-os.cz. Nově, prostřednictvím chatu, je centrum k dispozici v úterý (13-15) a čtvrtek (9-11) na www.rosacentrum.cz vpravo dole.

 

LOCIKA

 • Centrum Locikapřináší sérii podpůrných článků, návodů a informací, jak zvládnout karanténu s dětmi, jak je podpořit a jak opečovat i sám sebe. Jak naložit s vlastním strachem a úzkostí. Toto období je pro rodiny zasažené domácím násilím opravdu nelehké. Podpoří klienty/ky i formou distanční pomoci – ve standardních otevíracích hodinách na lince 734 441 233, případně na mailu info@centrumlocika.cz.

 

 

POMOC V KRAJÍCH:

 

RATOLEST BRNO

 • Ratolest Brno zajišťuje základní potřeby pro lidi v nouzi (zejména rodiny na brněnských ubytovnách). Připravuje balíčky obsahující potraviny, roušky, rukavice, dezinfekci, hygienické potřeby – toto vše zatím z vlastních zdrojů, ale v plánu je veřejná sbírka. Organizace dále nabízí bezplatné konzultace a poradenství všem rodinám, které se kvůli nouzovému stavu dostaly do obtížné životní situace v oblasti finanční, zajišťování péče o děti, plnění školních povinností, či pociťují obavy, nemají potřebné informace apod. Zkušené sociální pracovnice pomohou vyřídit sociální dávky či vytvořit krizový plán, poskytnou aktuální informace, poradí, jak řešit potíže se školou, zprostředkují odbornou pomoc či podpoří zajištění základních potřeb rodiny. Tato služba je dostupná v pracovní dny v čase 00–12.00 a 16.00–19.00 na telefonních číslech 773 826 839, 773 838 651 a 773 838 652. Organizace také zajišťuje on-line doučování.

 

AUFORI

 • Organizace Aufori o.p.s.zajišťuje potravinovou i jinou materiální pomoc včetně distribuce roušek pro jednotlivce i rodiny ohrožené sociálním vyloučením v Královéhradeckém kraji. Aktivně s klienty řeší krizové situace spojené se ztrátou zaměstnání, poklesem příjmů, hrozbou ztráty bydlení a dalšími dopady spojenými s vyhlášeným nouzovým stavem. V regionu Hradecko, Náchodsko a Jaroměřsko tým Aufori pomáhá zvládnout aktuální požadavky školy, poskytuje doučování a zajišťuje předávání úkolů ze školy do rodin, které nevlastní technické vybavení. Klientům jsou pracovníci k dispozici na telefonu, po skypu, přes whatsapp, ale i osobně, a to každý všední den od pondělí do pátku mezi 8. – 17. hodinou, nebo dle domluvy. Více zde.

 

AMALTEA

 • Rodiny v Pardubickém kraji, které se aktuálně ocitají v tíživé životní situaci, mohou vyhledat terapeutickou, poradenskou i materiální pomoc u organizace Amalthea. Ta během nouzového stavu zjišťuje potřeby (nejen) sociálně znevýhodněných rodin a reaguje na ně, zajišťuje svým klientům roušky, desinfekci a balíčky pro děti, na webu publikovala a v tištěné podobě distribuuje Průvodce pro krizovou situaci, rodičům poskytuje terapeutické služby (telefonicky) a na webu publikuje podpůrné články pro své klienty.

 

 

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

 

FRANK BOLD SOCIETY

 • Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje tým právníků z Frank Bold SocietyTi shromáždili užitečné informace ohledně právních dopadů koronaviru a zodpoví i vaše dotazy. Informace najdete zde.

 

SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI

 

InIUSTITIA

 • Organizace In IUSTITIAposkytuje zdarma sociální a právní poradenství obětem předsudečného násilí. V současné době rozšiřuje své služby i pro osoby napadené v souvislosti s koronavirem (nemocné, lidi v karanténě, pomáhající personál apod.). Poradenské služby a prostor sdílet tíživou situaci nabízí zdarma a anonymně.
 • Kontakt pro region Čechy: telefon:773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz, lze i Skype. Kontakt pro region Morava a Slezsko: telefon: 773 177 104, e-mail: brno@in-ius.cz, lze i Skype. Zvlášť zranitelným obětem, včetně obětí domácího násilí, je určena poradna Justýna v Brně.

 

ČLOVĚK V TÍSNI

 • primární na prevence a minimalizace rizik spojených s onemocněním COVID-19 a přijatými opatřeními. Organizace nabízí také poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají do neřešitelné finanční situace. Proto organizace rozšířila provoz dluhové helplinky na čísle 774 392 950od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Lidem v insolvenci poskytuje přímou podporu a poradenství a zajišťuje případnou komunikací s insolvenčními správci.

 

 

 

LINKY POMOCI:

 

Linka první psychické pomoci – Tel.: 116 123, nonstop

Pražská linka důvěry – Tel.: 222 580 697 nonstop

Linka naděje Brno – Tel.: 547 212 333 nonstop

Linka důvěry Ostrava – Tel.: 737 267 939, 596 618 908 nonstop

Modrá linka – 549 241 010 (pevná linka), 608 902 410 (mobil) od 9.00-21.00, chat

Linka důvěry v ČR podle krajů

Rodičovská linka – 606 021 021, pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–21 hod., pátek: 9–17 hod., email: pomoc@rodicovskalinka.cz

Linka pro rodinu a školu – 116 000, nonstop, zdarma

Krizové centrum pro děti a rodinu – 778 111 281

 

LINKY POMOCI PRO DĚTI:

Linka bezpečí – 116 111 nonstop

Centrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA – 541 235 511 nonstop, 608 118 088

Dětské krizové centrum – 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, a 778 510 510 (ohrožující zážitky v kyberprostoru)

 

UŽITEČNÉ ODKAZY:

 

Informační web o koronaviru pro těhotné:

www.porodnice.cz/clanky/tehotenstvi-a-covid-19-0

Krizová anonymní pomoc psychoterapeutů-terapie online: www.terap.io

 

DÁVKY:

 

 • Ministerstvo práce a sociálních věcímpsv.cz– pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
 • Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na email:centrum@mpsv.cz,  callcentrum@mpsv.cz či rodicak@uradprace.cz.
 • Call centrum České správy sociálního zabezpečení: 800 050 248, cssz.cz
 • Úřad práce: https://www.uradprace.cz
 • Call centrum Úřadu práce: 800 779 900, 844 844 803
 • Formuláře žádostí a další dokumenty můžete (nebo někdo z Vašich blízkých) také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na jiném viditelně označeném místě. Aktuálně lze žádosti o dávky „podat“ nejenom datovou schránkou, ale hlavně e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, viz https://www.uradprace.cz/web/cz/-/komunikujte-s-nami-elektronicky , omezte, prosím, osobní návštěvy všech ÚP!

 

Je připraveno mimořádného opatření (změna zákona) tak, aby lidé, kteří do konce března pobírali přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči, nemuseli v dalších čtvrtletích dokládat svůj nárok na dávku a tato dávky jim byla přiznána ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen) automaticky.

 

 

POMOC V HMOTNÉ NOUZI

 

 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

 

 

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI: