Poničené zámecké zdi získají svou původní barokní podobu

Dlouhodobě připravované akce na zpřístupnění zámeckých valů a obnovení barokní zdi v zámeckém parku startují na začátku května. Nákladné stavební práce potrvají téměř dva roky.

Smyslem obou projektů je opravit dlouhodobě poškozené historické zdivo, které podle statiků hrozilo pádem, obnovení povodní poničené zámecké zdi a také zpřístupnění zámeckých valů ze všech směrů. „Vedlejším efektem“ bude vybudování výtahu do prvního patra zámku. „Památka se tak stane jednou z mála, která bude mít prohlídkové trasy přístupné pro vozíčkáře a imobilní návštěvníky. Již v letošním roce bude v parku stát také replika stávajícího čínského altánu,“ vyjmenoval vedoucí odboru Správy majetku, investic a rozvoje Petr Lokaj.

Nákladná investice přinese i další „drobnosti“, které památku ještě více zatraktivní. V zámeckých valech bude položen mlatový povrch, zabuduje se nové osvětlení a elektroinstalace. Novinkou bude také kamerový systém pro lepší ostrahu objektu. Opravy tak přinesou nové možnosti využívání zámeckých valů, kde se můžou konat venkovní akce a jarmarky.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2017/08/z-38.jpg

„Na problém poničeného zdiva statici a památkáři upozorňují už více než deset let. Od té doby město hledalo možnosti, jak nákladné opravy, které vyplývají zejména z faktu, že se pouštíme do renovace dvě let staré památky, zaplatit. Nyní se nám podařilo po několikátém pokusu získat podstatnou část z Integrovaného operačního programu. Město tak za více než sto milionová akci zaplatí necelých šest milionů korun, které se rozdělí do rozpočtů v příštích dvou letech. Pokud bychom se rozhodli tuto šanci nevyužít nyní, hrozilo by, že v budoucnu bychom se opravám nevyhnuly a musely je zaplatit kompletně ze svého. A to by městský rozpočet nezvládl,“ vysvětlil starosta Michal Boudný.

https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-2.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-1.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-14.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-13.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-12.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-11.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-10.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-9.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-8.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-7.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-6.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-5.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-4.jpg https://www.slavkov.cz/wp-content/uploads/2018/04/valy-3.jpg

Opravy a stavební práce po celou dobu návštěvníky zámku, parku a alejí nijak neomezí. Práce na opravě zámecké zdi budou probíhat v etapách, žádná z nich však nezasáhne do stávajících cest – ani v parku, ani v aleji. Přestože renovace zámeckých valů omezí vstup do zámecké restaurace z náměstí, nabídne však návštěvníkům kratší a pohodlnější cestu přímo ze zámeckého parku. Před uzavřením brány do zámeckých valů vybudují stavbaři provizorní dřevěné schodiště v severní části parku. V budoucnu pak bude nahrazeno schodištěm stálým.

Základní technické údaje o plánovaných opravách

  • Město získalo finance na dva projekty – obnovu zámecké zdi v severní části parku, kterou poničila povodeň v roce 2010 a na zpřístupnění zámeckých valů
  • Zeď se bude opravovat v délce 400 metrů a bude opravována tak, aby se zachovala její původní barokní podoba
  • Projekt na obnovu zámecké zdi je spojen i s výstavbou repliky čínského altánu.
  • Finance na zpřístupnění valů pokryjí nejen renovaci, izolaci zdiva a vybudování nového povrchu, ale i další technické novinky, které památku zatraktivní a lépe zabezpečí. Dosazeny budou také živé ploty v prostoru zámeckého parku a zajistí se také větší bezpečnost chodců. Z rozpočtu se zaplatí také vybudování výtahu v severní části zámku, v místě zborceného schodiště.
  • Dotace z evropského fondu IROP pokryje 85 % nákladů, 5 % nákladů bude financovat stát a 10 % město. Celkové náklady na oba projekty dosahují téměř 115 milionů korun.