POORANÁ CESTA VE VINOHRADECH

Rádi bychom vás informovali o situaci kolem poničené cesty v lokalitě „Vinohrady“. Před rokem – 15. dubna 2016 nechala stávající majitelka pozemku v místě cesty komunikaci poorat a navršit zeminu do vjezdů k parcelám sadařů.

Na vlastní náklady sadařů byla dána cesta do takového prozatímního stavu, aby byla zajištěna sjízdnost, přístup k pozemkům a schůdnost pro občany Slavkova. Na majitele pozemku byla podána žaloba a soud rozhodl předběžně vykonatelným, avšak dosud nepravomocným usnesením (z důvodu odvolání žalované strany) ukládajícím majitelce povinnost uvést cestu do původního stavu a zdržet se dalších zásahů.

Případ šetří i správní orgány Městského úřadu ve Slavkově u Brna. Bohužel v sobotu 4. 3. v dopoledních hodinách byla cesta znovu poškozena neznámými osobami (18 vyrytých děr o průměru cca 1 m a nastražené ostny). Žádáme proto občany, kteří byli svědky tohoto jednání, aby se obrátili na policii nebo na autory tohoto článku.

Za postižené sadaře manželé Jan a Ludmila Kuchtovi, Jiří Navrátil a manželé
Mertovi.