Povinnosti provozovatelů potravinářského podniku

Ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích se výroba a prodej potravin považuje za provozování potravinářského podniku.

„Potravinářským podnikem“ se rozumí veřejný nebo soukromý sektor, ziskový nebo neziskový, který vykonává činnost související s jakoukoliv fází výroby, zpracování a distribuce potravin.

Základní povinnosti výrobců a prodejců potravin:

·        Výrobce i prodejce musí mít oprávnění k podnikání

·        Je povinen oznámit v listinné nebo elektronické podobě zahájení, změny nebo ukončení výkonu předmětné činnosti podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona č. 110/1997 Sb., a to nejpozději v den, kdy tyto skutečnosti nastaly, územně příslušnému orgánu dozoru ( Státní zemědělská a potravinářská inspekce, orgány ochrany veřejného zdraví, Státní veterinární správa – § 16 zákona č. 110/1997 Sb.)

Registrační formuláře a bližší informace o této povinnosti lze nalézt na stránkách www.szpi.gov.cz   a v sekci Podnikatelé – Postupy a stanoviska /nejčastější dotazy, dokumenty ke stažení.